Tilskuddsordninger

Gettyimages 1159575794 © jeffbergen  e+
Utvikling

Enkeltprosjekt, co-utvikling

Søknadsfrist 26/04/23

Norske produksjonsselskaper kan søke tilskudd til co-utvikling til et audiovisuelt prosjekt. Prosjektet kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller serie.

Gettyimages 1185622398 â© vasyl dolmatov  istock getty images plus
Utvikling

Slate funding

Søknadsfrist 13.12.23

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstilskudd til en pakke med 3-5 audiovisuelle prosjekter.

Gettyimages 1309928262 â© seventyfour  istock getty images plus
Utvikling

Dataspill

Søknadsfrist 24.01.24

Europeiske spillselskaper og selskaper som utvikler immersive interaktivt innhold kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill eller narrative interaktive opplevelser.

Gettyimages 638096594 © cecilie arcurs  e+
Utvikling

Mini slate funding

Søknadsfrist 01/06/23

Uavhengige produksjonsselskaper fra land med lav produksjonskapasitet kan søke utviklingstilskudd til 2-3 prosjekter.

Gettyimages 1265157548 â© gorodenkoff  istock getty images plus
Produksjon

Produksjoner for TV og strømmetjenester

Søknadsfrister 07.12.23 og 14.05.24

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonstilskudd til fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar for TV eller digitale plattformer.

Gettyimages 1293456007 © lanastock  istock getty images plus
Distribusjon

Europeisk filmdistribusjon

Søknadsfrist: 27/04/2023

Tilskudd til distribusjon av europeisk kinofilm med markedspotensiale.

Gettyimages 1413453464 â© shironosov  istock getty images plus
Distribusjon

Filmer over grensen

Søknadsfrist 14.03.23 og 18.07.24

Norske distributører kan i samarbeid med en salgsagent søke tilskudd til lansering av europeisk film på kino og strømmetjenester.

Vod
Distribusjon

Nettverk for strømmetjenester

Søknadsfrist 09.04.24

Strømmetjenester som viser en betydelig andel europeiske audiovisuelle verk kan søke tilskudd til samarbeid og nettverksaktiviteter.

Cinema network
Distribusjon

Kinonettverk

Søknadsfrist 10/08/21

Nettverk for kinoer som viser en betydelig andel europeisk film, og som arbeider for økt interesse for europeisk film.

Gettyimages 519434666 © peopleimages  istock getty images plus
Distribusjon

Salgsagenter

Søknadsfrist 20/06/23

Støtte til internasjonale salgsagenter som distribuerer europeisk kinofilm.

Gettyimages 523855468© brianajackson  istock getty images plusss
Marked og festivaler

Festivaler

Søknadsfrist 09/03/23

Festivaler med en høy andel europeiske audiovisuelle verk på programmet, kan søke tilskudd til gjennomføring.

Photo 3
Marked og festivaler

Marked og nettverksbygging

Søknadsfrist 18.01.24

Støtte til fysiske/digitale/hybride markeder og forum, samt nettverksbyggende aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

Cinema 2
Marked og festivaler

Nettverk av europeiske festivaler

Søknadsfrist 11.04.24

Flere festivaler som viser europeisk film/audiovisuelle verk kan gå sammen og søke om tilskudd til koordinerte/felles aktiviteter, som felles arrangementer, samarbeidsprosjekter, kompetanse/erfaringsutveksling og tilskudd til festivaler.

Gettyimages 1388819931 â© sbytovamn  istock getty images plus
Publikumsutvikling og filmkunnskap

Publikumsutvikling og filmkunnskap

Søknadsfrist 30/03/23

Støtteordning for aktører som arbeider med formidling av europeisk film, med et særlig fokus på barn og ungdom.

Kurs
Talent, kompetanse og nye forretningsmodeller

Talent og kompetanse

Søknadsfrist 04/05/22

Støtte til arrangører som tilbyr kurs, mentorvirksomhet og kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen i Europa.

Gettyimages 1045953666 â© puhhha  istock getty images plus
Talent, kompetanse og nye forretningsmodeller

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Søknadsfrist 25.01.24

Tilskudd til selskaper som benytter ny teknologi eller nye forretningsmodeller til å øke tilgjengeligheten og synligheten for europeiske audiovisuelle verk, styrker konkurranseevnen eller bidra til en grønnere bransje.

Media 360
MEDIA 360°

MEDIA 360°

Søknadsfrist: 12/04/22 kl. 17.00

En ny tilskuddsordning for aktiviteter på tvers av verdikjeden i den europeiske audiovisuelle sektoren.

Virtual reality
Cross sectorial

Innovation Lab

Søknadsfrist 20/04/23

Støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kultursektorer, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Photo 1589903308904 1010c2294adc
Cross sectorial

Partnerskap for journalistikk

Søknadsfrist 27/04/23

Tilskudd til partnerskap og samarbeidsprosjekter innen pressefrihet, kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse, samt til organisasjoner som støtter og tilbyr tiltak til medier av særlig relevans for demokrati og samfunnsdeltakelse.

Foto giovanni gagliardi unsplash
Cross sectorial

Mediekunnskap

Søknadsfrist 30/03/23

Tilskudd til tiltak som legger til rette for beste praksis innen mediekunnskap med formål å gjøre publikum i stand til å utvikle kritisk sans i møte med mediene.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!