Tilskuddsordninger

Photo 1497015289639 54688650d173
Utvikling

Enkeltprosjekter

24/04/19 kl 12:00

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingsstøtte til et enkelt audiovisuelt prosjekt. Prosjektene kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller TV-serier.

Kamera
Utvikling

Slate funding

20/02/19 kl 12

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstøtte til en pakke med 3-5 prosjekter: spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller TV-serier.

Gaming
Utvikling

Dataspill

27/02/19 kl 12

Norske spillselskaper kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill.

Tv
Produksjon

TV-prosjekter

28/05/19 kl 12

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonsstøtte til TV-produksjoner innen fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar.

Cinema 3
Distribusjon

Selektiv

04/06/19 kl 12

Støtte til kinolansering av europeisk film til norske distributører.

Distribusjon 2
Distribusjon

Automatisk

05/09/2019

Støtte til kinodistribusjon av europeisk film med markedspotensiale.

Vod
Distribusjon

Online

05/04/19 kl 12

Støtte til prosjekter og tiltak som fremmer europeisk audiovisuelt innhold gjennom digitale plattformer.

Marce du film
Distribusjon

Salgsagenter

15/01/19 kl 12

Støtte til internasjonale salgsagenter som distribuerer europeisk kinofilm.

Cinema network
Distribusjon

Kinonettverk

31/05/19 kl 12

Nettverk for kinoer som viser en betydelig andel europeisk film, og som arbeider for økt interesse for europeisk film hos et ungt kinopublikum.

Kurs
Kursarrangører

Tilskudd til kursarrangører

Støtte til aktører som tilbyr kurs og kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen i Europa.

Doc salon efm
Marked og festivaler

Markedsaktiviteter

07/02/19 kl 12

Støtte til markeder, forum og aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

Liffe filmfestival
Marked og festivaler

Filmfestivaler

07/05/19 kl 12

Filmfestivaler med en høy andel europeisk film på programmet kan søke støtte til gjennomføring av sin festival.

Filmkunnskap
Filmkunnskap

Filmkunnskap

07/03/19 kl12

Støtteordning for å stimulere til økt filminteresse og filmkunnskap hos barn og ungdom.

Globus
Samproduksjonsfond

Samproduksjonsfond

06/03/19 kl 12

Støtte til internasjonale fond hvis hovedaktivitet er å gi tilskudd til co-produksjon.

Samuel zeller 158996 unsplash (1)
Crossover prosjekter

Crossover prosjekter

20/06/19

Støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!