Tilskuddsordninger

Photo 1497015289639 54688650d173
Utvikling

Enkeltprosjekter

18/12/18 kl 12:00

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingsstøtte til et enkelt audiovisuelt prosjekt. Prosjektene kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller TV-serier.

Kamera
Utvikling

Slate funding

06/02/18 kl 12

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstøtte til en pakke med 3-5 prosjekter: spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller TV-serier.

Gaming
Utvikling

Dataspill

08/03/18 kl 12

Norske spillselskaper kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill.

Tv
Produksjon

TV-prosjekter

18/12/18 kl 12

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonsstøtte til TV-produksjoner innen fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar.

Cinema 3
Distribusjon

Selektiv

14/06/18 kl 12

Støtte til kinodistribusjon av europeisk film til norske distributører.

Distribusjon 2
Distribusjon

Automatisk

08/11/2018

Støtte til kinodistribusjon av europeisk film med markedspotensiale.

Vod
Distribusjon

Online

05/04/18 kl 12

Støtte til prosjekter og tiltak som fremmer europeisk audiovisuelt innhold gjennom digitale plattformer.

Marce du film
Distribusjon

Salgsagenter

15/01/19 kl 12

Støtte til internasjonale salgsagenter som distribuerer europeisk kinofilm.

Cinema network
Distribusjon

Kinonettverk

31/05/18 kl 12

Nettverk for kinoer som viser en betydelig andel europeisk film, og som arbeider for økt interesse for europeisk film hos et ungt kinopublikum.

Kurs
Kursarrangører

Tilskudd til kursarrangører

26/04/18 kl 12

Støtte til aktører som tilbyr kurs og kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen i Europa.

Doc salon efm
Marked og festivaler

Markedsaktiviteter

15/02/18 kl 12

Støtte til markeder, forum og aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

Liffe filmfestival
Marked og festivaler

Filmfestivaler

26/04/18 kl12

Filmfestivaler med en høy andel europeisk film på programmet kan søke støtte til gjennomføring av sin festival.

Filmkunnskap
Filmkunnskap

Filmkunnskap

01/03/18 kl12

Støtteordning for å stimulere til økt filminteresse og filmkunnskap hos barn og ungdom.

Globus
Samproduksjonsfond

Samproduksjonsfond

06/03/18 kl 12

Støtte til internasjonale fond hvis hovedaktivitet er å gi tilskudd til co-produksjon.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!