Tilskuddsordninger

Jakob owens c2fwycnz2vi unsplash
Utvikling

Enkeltprosjekt, co-utvikling

Søknadsfrist 17/11/21

Norske produksjonsselskaper kan søke tilskudd til co-utvikling til et audiovisuelt prosjekt. Prosjektet kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller serie.

Photo 1512850787684 749118bb0433
Utvikling

Slate funding

Søknadsfrist 25/08/21

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstilskudd til en pakke med 3-5 audiovisuelle prosjekter.

Gaming
Utvikling

Dataspill

Søk i 2022

Norske spillselskaper kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill.

Photo 1616341590863 b9bc2b38c545
Utvikling

Mini slate funding

Søknadsfrist 12/08/21

Uavhengige produksjonsselskaper fra land med lav produksjonskapasitet kan søke utviklingstilskudd til 2-3 prosjekter.

Photo 1614659753582 bb0df67dddbb
Produksjon

Produksjoner for TV og strømmetjenester

Søknadsfrist 25/08/21

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonstilskudd til fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar for TV eller digitale plattformer.

Kino
Distribusjon

Distribusjon og salg

Støtte til distribusjon av europeisk kinofilm med markedspotensiale.

Cinema 3
Distribusjon

Filmer over grensen

Søknadsfrist 24/08/21

Norske distributører kan søke tilskudd til lansering av europeisk film på kinoer og strømmetjenester.

Vod
Distribusjon

Nettverk for strømmetjenester

Søknadsfrist 05/10/21

Strømmetjenester som viser en betydelig andel europeiske audiovisuelle verk kan søke tilskudd til samarbeid og nettverksaktiviteter.

Cinema network
Distribusjon

Kinonettverk

Søknadsfrist 10/08/21

Nettverk for kinoer som viser en betydelig andel europeisk film, og som arbeider for økt interesse for europeisk film.

Ljubljana int film festival
Marked og festivaler

Festivaler

Søknadsfrist 24/08/21

Festivaler med en høy andel europeiske audiovisuelle verk på programmet, kan søke tilskudd til gjennomføring.

Photo 3
Marked og festivaler

Marked og nettverksbygging

Søknadsfrist 24/08/21

Støtte til fysiske og digitale markeder og forum, samt nettverksbyggende aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

Filmkunnskap
Publikumsutvikling og filmkunnskap

Publikumsutvikling og filmkunnskap

Søknadsfrist 05/10/21

Støtteordning for aktører som arbeider med formidling av europeisk film, med et særlig fokus på barn og ungdom.

Kurs
Talent, kompetanse og nye forretningsmodeller

Talent og kompetanse

Søknadsfrist 26/08/21

Støtte til arrangører som tilbyr kurs, mentorvirksomhet og kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen i Europa.

Photo 1559526324 593bc073d938
Talent, kompetanse og nye forretningsmodeller

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Søknadsfrist 24/08/21

Tilskudd til selskaper som benytter ny teknologi eller nye forretningsmodeller til å øke tilgjengeligheten og synligheten for europeiske audiovisuelle verk.

Virtual reality
Cross sectorial

Innovation Lab

Søknadsfrist 05/10/21

Støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kultursektorer, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Photo 1589903308904 1010c2294adc
Cross sectorial

Partnerskap for journalistikk

Søknadsfrist 26/08/21

Tilskudd til partnerskap og samarbeidsprosjekter innen pressefrihet, kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!