Tilskuddsordninger

Flere personer står rundt et bord med post-it lapper, ark, en datamaskin og noen bøker. Foto.
Utvikling

Enkeltprosjekt, co-utvikling

Søknadsfrist 06.03.24

Norske produksjonsselskaper kan søke tilskudd til co-utvikling til et audiovisuelt prosjekt. Prosjektet kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller serie.

Flere manuskript ligger på et bord. En person holder ett av dem i hendene sammen med en penn. Foto.
Utvikling

Slate funding

Søknadsfrist 13.12.23

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstilskudd til en pakke med 3-5 audiovisuelle prosjekter.

En dame og en mann sitter i et åpent kontorlandskap. Hun har på seg VR-briller og peker opp i luften, han sitter med et skjermbrett foran seg. Foto.
Utvikling

Dataspill

Søknadsfrist 24.01.24

Europeiske spillselskaper og selskaper som utvikler immersive interaktivt innhold kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill eller narrative interaktive opplevelser.

En dame sitter med en grønn penn og markerer tekst i et manus som ligger på bordet foran henne.
Utvikling

Mini slate funding

Søknadsfrist 10.09.24

Uavhengige produksjonsselskaper fra land med lav produksjonskapasitet kan søke utviklingstilskudd til 2-3 prosjekter.

Sett ovenfra. Et filmteam filmer en dame som ser på bøker i en bokhylle. Foto.
Produksjon

Produksjoner for TV og strømmetjenester

Søknadsfrister 07.12.23 og 14.05.24

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonstilskudd til fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar for TV eller digitale plattformer.

En fjernkontroll som rettes mot en TV. Foto.
Distribusjon

Europeisk filmdistribusjon

Søknadsfrist 24.04.2024

Tilskudd til distribusjon av nyere ikke-nasjonal europeisk film med markedspotensiale.

Flere personer sitter i en mørk sal. De spiser popcorn, drikker brus og ler. Foto.
Distribusjon

Filmer over grensen

Søknadsfrist 14.03.23 og 18.07.24

Norske distributører kan i samarbeid med en salgsagent søke tilskudd til lansering av europeisk film på kino og strømmetjenester.

En person sitter med en mobil i hånda og scroller. På skjermen er det mange små bilder fra ulike serier og filmer. Foto.
Distribusjon

Nettverk for strømmetjenester

Søknadsfrist 09.04.24

Strømmetjenester som viser en betydelig andel europeiske audiovisuelle verk kan søke tilskudd til samarbeid og nettverksaktiviteter.

En gruppe mennesker sitter i en kinosal og ser film på et lerret. Foto.
Distribusjon

Kinonettverk

Søknadsfrist 16.07.24

Nettverk for kinoer som viser en betydelig andel europeisk film, og som arbeider for økt interesse for europeisk film.

Gettyimages 519434666 © peopleimages   istock getty images plus
Distribusjon

Salgsagenter

Søknadsfrist 20.06.24

Støtte til internasjonale salgsagenter som distribuerer europeisk film.

Gettyimages 523855468© brianajackson   istock getty images plusss
Marked og festivaler

Festivaler

Søknadsfrist 09/03/23

Festivaler med en høy andel europeiske audiovisuelle verk på programmet, kan søke tilskudd til gjennomføring.

Sett ovenfra. Tre damer sitter rundt et bord og samarbeider. Foto.
Marked og festivaler

Marked og nettverksbygging

Søknadsfrist 18.01.24

Støtte til fysiske/digitale/hybride markeder og forum, samt nettverksbyggende aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

En folkemengde vinker og tar bilder. Foto.
Marked og festivaler

Nettverk av europeiske festivaler

Søknadsfrist 11.04.24

Flere festivaler som viser europeisk film/audiovisuelle verk kan gå sammen og søke om tilskudd til koordinerte/felles aktiviteter, som felles arrangementer, samarbeidsprosjekter, kompetanse/erfaringsutveksling og tilskudd til festivaler.

Gettyimages 1388819931 â© sbytovamn   istock getty images plus
Publikumsutvikling og filmkunnskap

Publikumsutvikling og filmkunnskap

Søknadsfrist 30/03/23

Støtteordning for aktører som arbeider med formidling av europeisk film, med et særlig fokus på barn og ungdom.

Kurs
Talent, kompetanse og nye forretningsmodeller

Talent og kompetanse

Søknadsfrist 04/05/22

Støtte til arrangører som tilbyr kurs, mentorvirksomhet og kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen i Europa.

En modell av et organisasjonskart svever over et tastatur noen skriver på. En skjerm skimtes i bakgrunnen. Illustrasjon / foto.
Talent, kompetanse og nye forretningsmodeller

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Søknadsfrist 25.01.24

Tilskudd til selskaper som benytter ny teknologi eller nye forretningsmodeller til å øke tilgjengeligheten og synligheten for europeiske audiovisuelle verk, styrker konkurranseevnen eller bidra til en grønnere bransje.

Media 360
MEDIA 360°

MEDIA 360°

Søknadsfrist: 12/04/22 kl. 17.00

En ny tilskuddsordning for aktiviteter på tvers av verdikjeden i den europeiske audiovisuelle sektoren.

Virtual reality
Cross sectorial

Innovation Lab

Søknadsfrist 25.04.24

Tilskudd til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom den audiovisuelle- og kulturelle sektoren, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Photo 1589903308904 1010c2294adc
Cross sectorial

Partnerskap for journalistikk

Søknadsfrist 14.02.24

Tilskudd til partnerskap og samarbeidsprosjekter innen pressefrihet, kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse, samt til organisasjoner som støtter og tilbyr tiltak til medier av særlig relevans for demokrati og samfunnsdeltakelse.

Foto giovanni gagliardi unsplash
Cross sectorial

Mediekunnskap

Søknadsfrist 07.03.24

Tilskudd til tiltak som legger til rette for beste praksis innen mediekunnskap med formål å gjøre publikum i alle aldre i stand til å utvikle kritisk sans i møte med mediene.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!