Tilskuddsordninger

Photo 1497015289639 54688650d173
Utvikling

Enkeltprosjekter

12/05/20 kl 17

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingsstøtte til et enkelt audiovisuelt prosjekt. Prosjektene kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller TV-serier.

Kamera
Utvikling

Slate funding

04/02/20 kl 17

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstøtte til en pakke med 3-5 prosjekter: spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller TV-serier.

Gaming
Utvikling

Dataspill

12/02/20 kl 17

Norske spillselskaper kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill.

Jakob owens c2fwycnz2vi unsplash
Produksjon

TV-prosjekter

14/05/20 kl 17

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonsstøtte til TV-produksjoner innen fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar.

Cinema 3
Distribusjon

Selektiv

16/06/20 kl 17

Støtte til kinolansering av europeisk film til norske distributører.

Photo 1502445450262 e8ac19d23f19
Distribusjon

Automatisk

29/10/20 kl 17

Støtte til distribusjon av europeisk kinofilm med markedspotensiale.

Vod
Distribusjon

Online

05/05/20 kl 17

Støtte til prosjekter og tiltak som fremmer europeisk audiovisuelt innhold gjennom digitale plattformer.

Cinema network
Distribusjon

Kinonettverk

15/07/20 kl 17

Nettverk for kinoer som viser en betydelig andel europeisk film, og som arbeider for økt interesse for europeisk film.

Doc salon efm
Marked og festivaler

Markedsaktiviteter

06/02/20 kl 17

Støtte til markeder, forum og aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

Liffe filmfestival
Marked og festivaler

Filmfestivaler

21/05/20 kl 17

Filmfestivaler med en høy andel europeisk film på programmet kan søke støtte til gjennomføring av sin festival.

Filmkunnskap
Filmkunnskap

Filmkunnskap

12/03/20 kl 17

Støtteordning for å stimulere til økt filminteresse og filmkunnskap hos barn og ungdom.

Globus
Samproduksjonsfond

Samproduksjonsfond, distribusjonstilskudd

Søk innen 15/01/20 kl 17

Tilskuddsordning for samproduksjonsfond som gir distribusjonstilskudd.

Globus
Samproduksjonsfond

Samproduksjonsfond

06/03/19 kl 12

Støtte til internasjonale fond hvis hovedaktivitet er å gi tilskudd til co-produksjon.

Kurs
Kursarrangører

Tilskudd til kursarrangører

Støtte til aktører som tilbyr kurs og kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen i Europa.

Samuel zeller 158996 unsplash (1)
Digital brobygging mellom kultur og audiovisuelt innhold

Digital brobygging mellom kultur og audiovisuelt innhold

14/05/20

Støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!