Tilskuddsordninger

Distribusjon og salg

Støtte til distribusjon av europeisk kinofilm med markedspotensiale.

Media Film Database

Tidligere utlysninger
Distribution and Sales Agents Automatic Support 2020
Fristen for å søke var 8/9/2020

Distribution Automatic Support 2019
Fristen for å søke var 5/9/2019

Distribution Automatic Support 2018
Fristen for å søke var 8/11/2018

Formålet med ordningen er å støtte opp om distribusjon og sirkulasjon av europeisk kinofilm på tvers av landegrensene. Støtten baserer seg på filmens resultater på markedet, og tilskuddet skal reinvesteres i ny europeisk film.

Søknadsfrist

Ikke publisert. Det er forventet en søknadfrist i første halvdel av 2022.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen retter seg mot både distributører og salgsagenter.

Distributører

Tilskuddsordningen er åpen for europeiske distributører som har som hovedfokus å distribuere film på kino og som oppfyller følgende kriterier:

Inneha rettighetene til distribusjonen av filmen i sitt territorium.
Være den som planlegger, utfører og bærer kostnadene for kinodistribusjonen av filmen i sitt territorium.
Må være registrert og ha et kontor/ansatte i landet tilskuddet gis til.
Selskapet må være eid av personer fra land som deltar i MEDIA-programmet.

Hvordan fungerer tilskuddsordningen for distributører?

Den automatiske ordningen fungerer i to stadier.

1: Generering av fondsmidler:
Basert på antall solgte (ordinære) billetter til ikke-nasjonale europeiske filmer på kino innenfor en referanseperiode. Utregningen baserer seg også på filmenes nasjonalitet og det totale antallet billetter, samt tilskuddsordningens totale budsjett. Salget må være sertifisert av den nasjonalt ansvarlige instans for kinobesøk (i Norge er dette Film & Kino). Minimum antall solgte billetter pr film er 200.

2: Reinvestering av fondsmidler:
De potensielle fondsmidlene kan reinvesteres på ulike måter:
1) Finansiering: Co-produksjon og distribusjonsrettigheter, f.eks gjennom minimums garanti (MG) i europeiske ikke-nasjonale filmer
2) Printkostnader, markedsføringskampanjer og lanseringskostnader for distribusjon av europeiske ikke-nasjonale filmer.
Kostnader relatert til 1) Finansiering kan ikke overstige 75% av det totale budsjettet for reinvestering.

Hvor stort tilskudd kan distributøren søke?

Inntil € 75 000. Andelen tilskudd fra MEDIA kan ikke overstige 60% av de gyldige kostnadene.

Salgsagenter

Tilskuddsordningen er åpen for europeiske salgsagenter som på vegne av filmens produsent skal markedsføre og selge filmen til distributører og andre internasjonale kjøpere i minst 10 land som er medlem av MEDIA-programmet.

Hvordan fungerer tilskuddsordningen for salgsagenter?

Den automatiske ordningen for salgsagenter fungerer i to stadier.

1. Generering av fondsmidler baserer seg på innmeldt billettsalg fra distributørene (se over) innenfor referanseperioden.

2. Reinvesteringen av fondsmidler kan deretter skje på to måter:
1) Minimums garanti (MG) eller forhåndskjøp av rettigheter til europeiske ikke-nasjonale filmer
3) PR og markedsføring av europeiske ikke-nasjonale filmer.

Kostnader relatert til minimumsgaranti og kjøp av rettigheter kan ikke overstige 75% av det totale budsjettet for reinvestering.

Kriterier for filmene i tilskuddsordningen:

• Fiksjon eller dokumentarfilmer av minimum 60 minutters lengde
• Produsert av et selskap/produsent fra land som deltar i MEDIA-programmet.
• Hovedandelen av de medvirkende i filmen er innbyggere av land som deltar i MEDIA-programmet
• Kan ikke bestå av «alternativt innhold» som konserter, operaer, reklame, pornografisk eller rasistisk innhold, eller innhold som oppfordrer til vold.
• Må ha interoperativ standard ISAN eller EIDR nummer.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!