Tilskuddsordninger

Europeisk filmdistribusjon

Tilskudd til distribusjon av europeisk kinofilm med markedspotensiale.

Formålet med ordningen er å støtte opp om distribusjon og sirkulasjon av europeisk kinofilm på tvers av landegrensene. Støtten baserer seg på filmens resultater på markedet, og tilskuddet skal reinvesteres i ny europeisk film.

Søknadsfrist

27. april 2023 kl. 17

Hvem kan søke?

Distributører

Tilskuddsordningen er åpen for europeiske distributører som har som hovedfokus å distribuere film på kino og som oppfyller følgende kriterier:

Inneha rettighetene til distribusjonen av filmen i sitt territorium.
Være den som planlegger, utfører og bærer kostnadene for kinodistribusjonen av filmen i sitt territorium.
Må være registrert og ha et kontor/ansatte i landet tilskuddet gis til.
Selskapet må være eid av personer fra land som deltar i MEDIA-programmet.

Hvordan fungerer tilskuddsordningen for distributører?

Den automatiske ordningen fungerer i to stadier.

1: Generering av fondsmidler:
Basert på antall solgte (ordinære) billetter til ikke-nasjonale europeiske filmer på kino innenfor en referanseperiode. Utregningen baserer seg også på filmenes nasjonalitet og det totale antallet billetter, samt tilskuddsordningens totale budsjett. Salget må være sertifisert av den nasjonalt ansvarlige instans for kinobesøk (i Norge er dette Film & Kino). Minimum antall solgte billetter pr. film er 200.

2: Reinvestering av fondsmidler:
De potensielle fondsmidlene kan reinvesteres på ulike måter:
1) Finansiering: Co-produksjon og distribusjonsrettigheter, f.eks. gjennom minimumsgaranti for europeiske ikke-nasjonale filmer
2) Printkostnader, markedsføringskampanjer og lanseringskostnader for distribusjon av europeiske ikke-nasjonale filmer.
Kostnader relatert til 1) Finansiering kan ikke overstige 75% av det totale budsjettet for reinvestering.

Kriterier for filmene i tilskuddsordningen:

• Fiksjon eller dokumentarfilmer av minimum 60 minutters lengde med copyright etablert tidligst i 2019
• Produsert av et selskap/produsent fra land som deltar i MEDIA-programmet.
• Hovedandelen av de medvirkende i filmen er innbyggere av land som deltar i MEDIA-programmet
• Kan ikke bestå av «alternativt innhold» som konserter, operaer, reklame, pornografisk eller rasistisk innhold, eller innhold som oppfordrer til vold.

Hva er budsjettet for tilskuddsordningen?

Budsjettet for tilskuddsordningen er på € 34 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!