Tilskuddsordninger

MEDIA 360°

En ny tilskuddsordning for aktiviteter på tvers av verdikjeden i den europeiske audiovisuelle sektoren.

Søknadsfrist: 12/04/22 kl. 17.00

Publiseringsdato 3. februar 2022

Utlysning i F&TP
Call document

Målet med tilskuddsordningen er å utnytte synergien hos eksisterende økosystemer og videreutvikle potensiale for samarbeid på tvers av verdikjeden. Tilskudd gis til pakker av aktiviteter relatert til fasilitering, produksjon eller promotering av europeisk innhold, og/eller innføring av ny teknologi eller nye forretningsmodeller for den audiovisuelle sektoren.

Aktivitetene skal komme til nytte på tvers av verdikjeden (“Talent and Skills”, “Markets and Networking”, “Support to international co-productions”, “Innovative tools and business models” and “Audience activities”) og ha kapasitet til en stor europeisk og internasjonal deltagelse. Søkere må kunne vise til en global integrert strategi bak aktiviteten de søker tilskudd til, og kunne demonstrere at aktivitetene har en verdifull og strukturerende effekt for hele den europeiske audiovisuelle industrien.

Søknadsfrist:
12/04/22 kl. 17.00

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Prosjekter må dekke aktiviteter i minst to av de følgende segmentene:
1) Aktiviteter som er dekket av MEDIAs ‘Talent and skills’ tilskuddsordning
2) Aktiviteter som er dekket av MEDIAs ‘Markets and networking’ tilskuddsordning
3) Tilksudd til internasjonl co-produksjon (mellom selskaper basert i MEDIA-medlemsland og selskaper utenfor)
4) Aktiviteter som er dekket av MEDIAs ‘Innovative tools and business models’ tilskuddsordning
5) Publikumsaktiviteter med mekanismer for pan-europeisk samarbeid med mål om øke interesse og kjennskap til europeiske audiovisuelle verks publikum.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Budsjett for tilskudd til MEDIA 360°er € 20 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!