Tilskuddsordninger

Slate funding

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstilskudd til en pakke med 3-5 audiovisuelle prosjekter.

Formålet med støtteordningen er å øke konkurranseevnen og kapasiteten i den audiovisuelle bransjen i Europa, øke kvaliteten i prosjektene, legge til rette for samarbeid og distribusjon på tvers av landegrensene og bidra til at verkene når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

25/01/23 kl. 17.00
Det er én årlig søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper som utvikler audiovisuelle verk; fiksjon, animasjon, kreative dokumentarer og produksjoner for ikke-lineære formater. Søkere må vise til dokumentert erfaring, at de er hovedprodusent av minst to verk som har blitt produsert og kommersielt distribuert (kino, TV-kanaler eller strømmestjeneste) i minst tre land utenfor Norge i perioden mellom 2016 og fram til søknadsfrist. Festivalvisning regnes ikke som kommersiell distribusjon.

Søker må også dokumentere at:

 • Selskapet er produsent av referanseverket (hovedprodusent/delegate produsent hvis referanseverket er en samproduksjon), eller:
 • At selskapets leder (Chief Executive) eller en av aksjonærene har en on-screen kreditering som produsent eller delegate produsent.

Søkere må velge mellom å søke om slate funding eller co-utviklingstilskudd til enkeltprosjekt (velge en av to frister). Man kan imidlertid være partner (ikke prosjektleder) i en søknad for co-utvikling enkeltprosjekt. Hvis selskapet mottok slate funding i forrige utlysningsrunde, kan det ikke søke i denne runden. Det må gå minimum 12 måneder før selskapet kan søke på ny slate funding.

Hva slags prosjekter kan få utviklingstilskudd?

Prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og europeisk og internasjonalt potensiale. Prosjekter som egner seg for co-produksjon mellom europeiske land og som fokuserer på publikum allerede i utviklingsfasen gjennom målrettede markedsførings – og distribusjonsstrategier.

 • Fiksjonsfilm, animasjon eller kreativ dokumentar på minimum 60 minutter for kinolansering.
 • Dramaproduksjoner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • Animasjon (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • Kreative dokumentarer (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • For produksjoner for digitale plattformer i ikke-lineære formater (for eksempel VR-prosjekter) gjelder ikke minimumskravet for lengde.

Første opptaksdag (principal photography) kan tidligst starte 10 måneder etter søknadsfristen. Søkere må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til alle prosjektene de søker tilskudd til.

Søkere kan velge å inkludere produksjon av en kortfilm (max 20 min) av et «emerging talent» som del av pakken, et tiltak for å utvikle nye talenter. «Emerging talent» defineres som en regissør som tidligere har laget et verk på høyt nivå, men som ennå ikke er blitt distribuert kommersielt.

Hvor mye kan det søkes i utviklingstilskudd?

Tildelingen utbetales som en fast sum (lump sum) per prosjekt i pakken:

Animation one-off: EUR 55 000
Animation series: EUR 60 000
Creative documentary one-off: EUR 30 000
Creative documentary series: EUR 35 000
Fiction one-off with a production budget below or equal to 5M: EUR 45 000
Fiction one-off with a production budget above 5M: EUR 60 000
Fiction series with a production budget below or equal to 5M: EUR 55 000
Fiction series with a production budget above 5M but below or equal to 20M: EUR 75 000
Fiction series with a production budget above 20M: EUR 100 000
Short film: EUR 10 000

Gjennomføring og varighet:

Startdato for prosjektet er normalt sett ved signering av Grant agreement. Retroaktivitet kan innvilges unntaksvis, men aldri fra før søknadsdato. Prosjektets varighet er vanligvis 36 måneder.

Prosjektplanen vil bestå av såkalte Work Packages per prosjekt, med tydelige milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søkerportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • Relevance’ – selskapets posisjon i det europeiske markedet, nivået av co-produksjon og samarbeid med europeiske selskaper fra land med ulik produksjonskapasitet, samt at søknaden har strategier for grønn filmproduksjon og kjønnsbalanse og mangfold – inntil 35 poeng
 • ‘Quality of content and activities’ – Kvalitet i prosjektenes innhold og sammensetning, potensialet for å nå et bredt europeisk publikum – inntil 30 poeng
 • ‘Project management’ – Prosjektledelse, finansieringsplan og utviklingsplan – inntil 20 poeng
 • ‘Dissimination’ – Prosjektenes europeiske og internasjonale distribusjons- og markedsstrategier – inntil 15 poeng

Hva er budsjettet for tilskuddsordningen?

Budsjettet for ordningen er på € 19 500 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!