Tilskuddsordninger

Slate funding

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstilskudd til en pakke med 3-5 audiovisuelle prosjekter.

Formålet med støtteordningen er å øke konkurranseevnen og kapasiteten i den audiovisuelle bransjen i Europa, øke kvaliteten i prosjektene, legge til rette for samarbeid og distribusjon på tvers av landegrensene og bidra til at verkene når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

13.12.2023 kl. 17.00
Det er én årlig søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper som utvikler audiovisuelle verk; fiksjon, animasjon, kreative dokumentarer og produksjoner for ikke-lineære formater. Søkere må vise til dokumentert erfaring, at de er hovedprodusent av minst to verk som har blitt produsert og kommersielt distribuert (kino, TV-kanaler eller strømmestjeneste) i minst tre land utenfor Norge i perioden mellom 2017 og fram til søknadsfrist. Festivalvisning regnes ikke som kommersiell distribusjon.

Søker må også dokumentere at:

 • Selskapet er produsent av referanseverket (hovedprodusent/delegate produsent hvis referanseverket er en samproduksjon), eller:
 • At selskapets leder (Chief Executive) eller en av aksjonærene har en on-screen kreditering som produsent eller delegate produsent.

Hvis selskapet mottok slate-tilskudd i forrige utlysningsrunde, kan det ikke søke i denne runden.

Hva slags prosjekter kan få utviklingstilskudd?

Prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og europeisk og internasjonalt potensiale. Prosjekter som egner seg for samproduksjon mellom europeiske land og som fokuserer på publikum allerede i utviklingsfasen gjennom målrettede markedsførings – og distribusjonsstrategier.

 • Fiksjonsfilm, animasjon eller kreativ dokumentar på minimum 60 minutter for kinolansering.
 • Dramaproduksjoner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • Animasjon (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • Kreative dokumentarer (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • For produksjoner for digitale plattformer i ikke-lineære formater (for eksempel VR-prosjekter) gjelder ikke minimumskravet for lengde.

Første opptaksdag (principal photography) kan tidligst starte 10 måneder etter søknadsfristen. Søkere må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til alle prosjektene de søker tilskudd til.

Søkere kan velge å inkludere produksjon av en kortfilm (maks 20 min.) av et «emerging talent» som del av pakken, et tiltak for å utvikle nye talenter. «Emerging talent» defineres som en regissør:

 • med noe profesjonell erfaring
 • som har laget et verk på et visst nivå (f.eks. en studentfilm)
 • som ennå ikke er blitt distribuert kommersielt
 • som søker veiledning og støtte i den prosessen

Hvor mye kan det søkes i utviklingstilskudd?

Tildelingen utbetales som en fast sum (lump sum) per prosjekt i pakken:

 • Animasjonsfilm (enkeltstående): € 55 000
 • Animasjonsserie: € 60 000
 • Kreativ dokumentar (enkeltstående): € 30 000
 • Kreativ dokumentarserie: € 35 000
 • Fiksjonsfilm (enkeltstående) med produksjonsbudsjett € 5 millioner eller lavere: € 45 000
 • Fiksjonsfilm (enkeltstående) med produksjonsbudsjett over € 5 millioner: € 60 000
 • Dramaserie med produksjonsbudsjett € 5 millioner eller lavere: € 55 000
 • Dramaserie med produksjonsbudsjett € 5-20 millioner: € 75 000
 • Dramaserie med produksjonsbudsjett over € 20 millioner: € 100 000
 • Kortfilm: € 10 000

Gjennomføring og varighet:

Startdato for prosjektet er normalt sett ved signering av Grant Agreement. Retroaktivitet kan innvilges unntaksvis, men aldri fra før søknadsdato.

Prosjektets varighet er normalt maks 36 måneder.

Prosjektets aktiviteter skal inndeles i arbeidspakker (Work Packages) med tilhørende leveranser (Deliverables), disse er spesifisert på s. 19-20 i retningslinjene. Antall, benevnelse og rekkefølgen for disse må respekteres. Søker rapporterer senere på målene underveis i prosjektet gjennom søknadsportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • Relevance’ – selskapets posisjon i det europeiske markedet, nivået av co-produksjon og samarbeid med europeiske selskaper fra land med ulik produksjonskapasitet, samt at søknaden har strategier for grønn filmproduksjon og kjønnsbalanse og mangfold – inntil 35 poeng
 • Quality of content and activities’ – Kvalitet i prosjektenes innhold og sammensetning, potensialet for å nå et bredt europeisk publikum – inntil 30 poeng
 • Project management’ – Prosjektledelse, finansieringsplan og utviklingsplan – inntil 20 poeng
 • Dissemination’ – Prosjektenes europeiske og internasjonale distribusjons- og markedsstrategier – inntil 15 poeng

Hva er budsjettet for tilskuddsordningen?

Budsjettet for ordningen er på € 18 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!