Tilskuddsordninger

Kinonettverk

Nettverk for kinoer som viser en betydelig andel europeisk film, og som arbeider for økt interesse for europeisk film.

Formålet med ordningen er bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom kinoene i nettverket, og for derigjennom å skape økt kunnskap og interesse for europeisk film hos publikum, og hos barn og ungdom spesielt.

Hvem kan søke?

Et organisert kinonettverk som representerer minst 100 uavhengige europeiske kinoer som er basert i minst 20 europeiske land/land som er deltakere i MEDIA programmet. Kinoer som deltar i et nettverk må også oppfylle kriteriene som er beskrevet i retningslinjene.

Hva slags aktiviteter gis det støtte til?

  • Nettverksaktiviteter; informasjon og kommunikasjon mellom medlemmer.
  • Tildele finansiell støtte til tredjeparter (medlemmer av nettverket) som utfører godkjente tiltak iht retningslinjene
  • Tiltak som fremmer kunnskap om og visning av europeiske filmer.
  • Undervisningstiltak og visningsaktiviteter som retter seg mot barn og unge.
  • Markedsføring og PR aktiviteter i samarbeid med andre distribusjonsplattformer (f.eks; TV, VOD plattformer o.l.)

Hvor mye kan det søkes om?

Tilskuddet er budsjettbasert. Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 50% av de totale kostnadene for prosjektet.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalt budsjett for ordningen er € 15,9 millioner. Av disse skal € 5 mill være tiltakspakker for kinoer hvis kinodrift ble rammet som følge av Covid-19.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!