Tilskuddsordninger

Kinonettverk

Nettverk for kinoer som viser en betydelig andel europeisk film, og som arbeider for økt interesse for europeisk film.

Søknadsfrist 16.07.24

Publisert 5. desember 2023

Utlysning F&TP
Retningslinjer

Formålet med ordningen er bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom kinoene i nettverket, og for derigjennom å skape økt kunnskap og interesse for europeisk film hos publikum, særlig hos barn og ungdom.

Søknadsfrist:

16.07.2024 kl 17.00.

Hvem kan søke?

Et organisert kinonettverk som representerer minst 400 uavhengige europeiske kinoer som er basert i minst 20 land som deltar i MEDIA programmet. Kinoer som deltar i et nettverk må også oppfylle kriteriene som er beskrevet i retningslinjene.

Hva slags aktiviteter gis det støtte til?

  • Nettverksaktiviteter; informasjon, opplæring og kommunikasjon mellom medlemmer.
  • Tildele finansiell støtte til tredjeparter (medlemmer av nettverket) som utfører godkjente tiltak iht retningslinjene
  • Tiltak som fremmer kunnskap om og visning av europeiske filmer
  • Nyskapende tiltak for å nå ut til nye målgrupper, samt undervisningstiltak og visningsaktiviteter som retter seg mot barn og unge.
  • Nye tiltak som benytter digitale løsninger og -verktøy.
  • Tiltak som dreier virksomheten mot en bærekraftig, trygg og inkluderende kinodrift
  • Markedsføring og PR aktiviteter i samarbeid med andre distribusjonsplattformer (f.eks; TV, VOD plattformer o.l.)

Hvor mye kan det søkes om?

Tilskuddet er budsjettbasert. Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 95% av de totale kostnadene for prosjektet.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalt budsjett for ordningen er € 15 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!