Tilskuddsordninger

Dataspill

Europeiske spillselskaper og selskaper som utvikler immersive interaktivt innhold kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill eller narrative interaktive opplevelser.

Søknadsfrist 12/04/2022

Utlysning i F&TP
Call document

Formålet med ordningen er å styrke europeisk spillbransje gjennom å støtte innovativt innhold og kreativ historiefortelling, og bidra til at spillene når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

12. april 2022 kl 17

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske spillselskaper, XR studioer og audiovisuelle produksjonsselskaper som kan vise til dokumentert erfaring; at de har produsert eller utviklet et dataspill eller immersive innhold som har blitt kommersielt distribuert i perioden mellom 01/01/2019 og søknadsfrist for utlysningen. Søker må legge ved salgsrapporter for referanseverket, og må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til det nye prosjektet.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

  • Narrative dataspill og interaktive narrative immersive opplevelser, uavhengig av plattform og distribusjonsmetode.
  • Historiefortellingen, det narrative, må vises gjennom hele spillet (in-game storytelling), ikke kun i innledning eller avslutning av spillet.
  • Spillet må være rettet mot det kommersielle markedet, og bør ha ambisjoner og mål om europeisk og internasjonal distribusjon/salg.

Det må gå minst 10 måneder fra søknadsfrist til starten av spillets produksjonsfase.

Hvor mye kan jeg søke?

Maksimalt € 150.000.

Tilskuddet er budsjettbasert, og kan dekke inntil 50% av prosjektets gyldige utviklingskostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til utviklingsfasen av spillet. Dette kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, research, utstyr, programvare, forsikring m.m (se spesifisering i retningslinjene). Alle kostnader må påløpe etter dato for signert kontrakt eller dato for kunngjøring av tildeling. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, dersom man kan argumentere for at det er nødvendig å bruke tilskuddet tidligere. Det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato. Utviklingsperioden gjelder 36 måneder fra dato for signert kontrakt, med mulighet for å søke om 6 måneders forlengelse.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til utvikling av spill er € 6 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!