Tilskuddsordninger

Dataspill

Norske spillselskaper kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill.

Søk i 2022

Formålet med ordningen er å styrke europeisk spillbransje gjennom å støtte innovativt innhold og kreativ historiefortelling, og bidra til at spillene når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

Denne tilskuddsordningen vil først ha søknadsfrist i 2022.

Informasjonen under baserer seg på retningslinjene fra forrige programperiode.

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske spillselskaper som har vært etablert i minst 12 måneder og kan vise til dokumentert erfaring; at de har produsert eller utviklet et dataspill som har blitt kommersielt distribuert i perioden mellom 01/01/2017 og søknadsdato. Søker må legge ved salgsrapporter for referanseverket, og må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til det nye prosjektet. Man kan kun søke med ett prosjekt per søknadsfrist.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

  • Narrative dataspill uavhengig av plattform og distribusjonsmetode.
  • Historiefortellingen, det narrative, må vises gjennom hele spillet (in-game storytelling), ikke kun i innledning eller avslutning av spillet.
  • Spillet må være rettet mot det kommersielle markedet, og bør ha ambisjoner og mål om europeisk og internasjonal distribusjon/salg.
  • Prosjekter rettet mot barn og unge (opp til 12 år) får 5 automatiske ekstrapoeng i evalueringen.

Det må gå 8 måneder fra søknadsdato til starten av spillets produksjonsfase.

Kategorier som ikke kvalifiserer for tilskudd eller som referanseverk:
Puzzle games, memory games, sports games, racing games, running games, rhythm/singing/dancing games, social games, quiz games, party games, versus-fighting games, word and spelling games, number games, mind games (fullstendig liste over kategorier som ikke er godkjent, se retningslinjene punkt 6.2.).

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

  • Kvalitet i innhold, historiefortelling og originalitet – inntil 30 poeng
  • Innovasjon i teknikk og innhold – inntil 20 poeng
  • Relevans, utviklingsplan og europeisk dimensjon – inntil 20 poeng
  • Forventede resultater, marked og distribusjonsstrategier – inntil 20 poeng
  • Finansieringsplan og potensialet for gjennomføring av prosjektet – inntil 10 poeng

Hvor mye kan jeg søke?

Minimum € 10.000, maksimalt € 150.000.

Tilskuddet er budsjettbasert, og kan dekke inntil 50% av prosjektets gyldige utviklingskostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til utviklingsfasen av spillet. Dette kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, research, utstyr, programvare, forsikring m.m (se spesifisering i retningslinjene). Alle kostnader må påløpe etter dato for signert kontrakt eller dato for kunngjøring av tildeling. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, dersom man kan argumentere for at det er nødvendig å bruke tilskuddet tidligere. Det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato. Utviklingsperioden gjelder 36 måneder fra dato for signert kontrakt, med mulighet for å søke om 6 måneders forlengelse.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til utvikling av spill er € 3,78 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!