Tilskuddsordninger

Dataspill

Europeiske spillselskaper og selskaper som utvikler immersive interaktivt innhold kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill eller narrative interaktive opplevelser.

Søknadsfrist 24.01.24

Publisert 26. september 2023

Utlysning i F&TP
Retningslinjer
Se presentasjon av ordningen og søknadsprosessen (Opptak fra 21.11.23)

Formålet med ordningen er å styrke europeisk spillbransje gjennom å støtte innovativt innhold og kreativ historiefortelling, og bidra til at spillene når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

24.01.2024 kl. 17

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske spillselskaper, XR studioer og audiovisuelle produksjonsselskaper som kan vise til dokumentert erfaring; at de har produsert eller utviklet et dataspill eller immersive innhold som har blitt kommersielt distribuert i perioden mellom 01.01.2021 og søknadsfrist for utlysningen. Søker må legge ved salgsrapporter for referanseverket, og må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til det nye prosjektet.

Hva slags prosjekter kan få utviklingstilskudd?

  • Narrative dataspill og interaktive narrative immersive opplevelser, uavhengig av plattform og distribusjonsmetode.
  • Historiefortellingen, det narrative, må vises gjennom hele spillet (in-game storytelling), ikke kun i innledning eller avslutning av spillet.
  • Spillet må være rettet mot det kommersielle markedet, og bør ha ambisjoner og mål om europeisk og internasjonal distribusjon/salg.

Det må gå minst 10 måneder fra søknadsfrist til starten av spillets produksjonsfase, som er når første spillbare prototype eller første prøveversjon er tilgjengelig, det som måtte komme først.

Hvor mye kan jeg søke?

Maksimalt € 200 000 pr. prosjekt.
Tildelingen utbetales som en fast sum (lump sum) og kan dekke inntil 60% av prosjektets estimerte budsjett.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være knyttet til utviklingsfasen av spillet: fra første ide til produksjon av første spillbare prototype eller første prøveversjon, det som måtte komme først.

Gjennomføring og varighet:

Startdato for prosjektet er normalt sett ved signering av Grant Agreement. Retroaktivitet kan innvilges unntaksvis, men aldri fra før søknadsdato.

Prosjektets varighet er normalt maks 36 måneder.

Prosjektets aktiviteter skal inndeles i arbeidspakker (Work Packages) med tilhørende leveranser (Deliverables), disse er spesifisert på s. 18-19 i retningslinjene. Antall, benevnelse og rekkefølgen for disse må respekteres. Søker rapporterer senere på målene underveis i prosjektet gjennom søknadsportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

  • Relevans – at prosjektet svarer på utlysningens mål om originalitet og kreativitet, nivået av innovasjon, at prosjektet har strategier for grønn spillproduksjon og kjønnsbalanse og mangfold – inntil 35 poeng
  • Kvalitet – i prosjektets innhold og aktivitet – inntil 25 poeng
  • Prosjektets europeiske og internasjonale distribusjons- og markedsstrategi – inntil 20 poeng
  • Prosjektledelse, finansieringsplan, utviklingsplan og potensialet for gjennomføring av prosjektet – inntil 20 poeng

Hva er totalbudsjettet for tilskuddsordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til utvikling av spill er € 7 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!