Om Kreativt Europa

Kreativt Europa MEDIA er et informasjons- og veiledningskontor for den norske audiovisuelle bransjen.

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har et budsjett på 2,4 milliarder euro i perioden 2021-2027. Kreativt Europa MEDIA gir norske aktører innen TV, film og dataspill muligheter til å finansiere prosjekter, samarbeide internasjonalt, tilegne seg ny kompetanse og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa består av tre deler:

  1. MEDIA: Delprogram for film, tv og spill. Administreres av Norsk filminstitutt.
  2. Kultur: Delprogrammet for kunst- og kultur. Administreres av Kulturdirektoratet.
  3. Tverrsektoriell: for samarbeid på tvers av kreative sektorer, samt journalistikk/ nyhetsmedier. Administreres i samarbeid mellom NFI og Kulturdirektoratet.

Kreativt Europa MEDIA er administrativt tilknyttet Norsk filminstitutt og finansiert som et spleiselag mellom Kulturdepartementet og EU-kommisjonen. Kontoret, kjent som MEDIA-desken, fungerer også som en informasjonskanal, kunnskapsbank og kontaktformidler mellom EU, den europeiske og den norske audiovisuelle bransjen. MEDIA-desker finnes i samtlige land som er tilknyttet Kreativt Europa programmet.

MEDIA-deskenes oppgave er å spre informasjon i sine hjemland om de mulighetene som Kreativt Europa tilbyr, tilgjengeliggjøre retningslinjer og søknadsskjemaer, svare på spørsmål og veilede i selve søknadsarbeidet. I seg selv utgjør MEDIA-deskene et unikt europeisk nettverk innenfor den audiovisuelle bransjen.

For mer informasjon om Kreativt Europas støtteordninger for Kultur, se Kulturrdirektoratet egne sider.

Ansatte

Portrettfoto

Kåre Jensen

Ansvarlig for
Kreativt Europa MEDIA

Telefon: +47 902 90 195
E-post: kaare.jensen@nfi.no

Portrettfoto

Ann-Sophie W. Birkenes

Informasjonsrådgiver Kreativt Europa MEDIA

Telefon: +47 99 72 19 60
E-post:
ann-sophie.birkenes@nfi.no

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!