Eurokurs

I MEDIA-søknader skal søker benytte offisiell valutakurs som publiseres månedlig på InforEuro og som publiseres på våre nettsider.

Søker står fritt til å velge en månedlig kurs i perioden mellom måned for publisering av utlysningen og frem til søkertidspunkt. Utlysningsmåned finner du under hver enkelt tilskuddsordning.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!