Eurokurs

I MEDIA-søknader skal søker benytte offisiell valutakurs som publiseres månedlig på InforEuro og som publiseres på våre nettsider.

Søker står fritt til å velge en månedlig kurs i perioden mellom måned for publisering av utlysningen og frem til søkertidspunkt. Utlysningsmåned finner du under hver enkelt tilskuddsordning.

Ved rapportering skal tilskuddsmottaker benytte gjennomsnittlig valutakurs for rapporteringsperioden. Tilskuddsmottaker skal da benytte valutakursen som er beregnet av Den europeiske sentralbank.

For utlysninger før Call EACEA 23/2018 skal tilskuddsmottaker benytte eurokurs for rapporteringsmåned.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!