Tilskuddsordninger

Mediekunnskap

Tilskudd til tiltak som legger til rette for beste praksis innen mediekunnskap med formål å gjøre publikum i alle aldre i stand til å utvikle kritisk sans i møte med mediene.

Søknadsfrist 07.03.24

Publiseringsdato 24.10.23

Utlysning i F&TP
Retningslinjer
Se presentasjon av ordningen og søknadsprosessen. (Opptak fra 04.12.23)

Søknadsfrist

07.03.24 kl. 17

Hvem kan søke?

Et konsortium med minimum 3 partnere, fra minst 3 ulike land (som alle er medlem av Kreativt Europa-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være private selskaper så vel som institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser, utdannings- og forskningsinstitusjoner, medieorganisasjoner, teknologibedrifter el.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

Samarbeidsprosjekter med tydelige mål innen mediekunnskap som adresserer minst to av følgende områder:

  • Aktiviteter som bygger på deling og økt bruk av beste praksis fra innovative mediekunnskapsprosjekter i et medieøkosystem i endring, særlig på tvers av kulturelle-, land- og språkbarrierer og som styrker Europeisk samarbeid.
  • Utvikling av innovative nettbaserte verktøy som tilbyr løsninger på eksisterende og fremtidige utfordringer på nett, som desinformasjon.
  • Utvikling av materiale og verktøykasser som hjelper innbyggerne å utvikle sin kritiske tilnærming til media slik at de gjenkjenner og reagerer på rett måte når de opplever desinformasjon.
  • Utvikling av beste praksis for mediekunnskap i et medielandskap i endring, inkludert manipulasjonsteknikker og AI-basert medieproduksjon.

Hvor mye kan man søke om?

Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 70 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader. Maksimal støtte er € 500 000 pr. prosjekt.

Gjennomføring og varighet

Startdato for prosjektet er normalt sett ved signering av Grant Agreement. Retroaktivitet kan innvilges unntaksvis, men aldri fra før søknadsdato.

Prosjektets varighet er normalt maks 24 måneder.

Prosjektets aktiviteter skal inndeles i arbeidspakker (Work Packages) med tilhørende leveranser (Deliverables), disse er spesifisert på s. 15-16 i retningslinjene. Antall, benevnelse og rekkefølgen for disse må respekteres. Søker rapporterer senere på målene underveis i prosjektet gjennom søknadsportalen.

Hvilke kostander godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm. (se spesifisering i retningslinjene).

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsordningen er € 2 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!