Tilskuddsordninger

Mediekunnskap

Tilskudd til tiltak som legger til rette for beste praksis innen mediekunnskap med formål å gjøre publikum i stand til å utvikle kritisk sans i møte med mediene.

Søknadsfrist

30/03/23 kl. 17

Hvem kan søke?

Et konsortium med minimum 3 partnere, fra minst 3 ulike land (som alle er medlem av Kreativt Europa-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være private selskaper så vel som institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser, utdannings- og forskningsinstitusjoner, medieorganisasjoner, teknologibedrifter e.l.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

Samarbeidsprosjekter med tydelige mål innen mediekunnskap som adresserer minst to av følgende områder:

  • Aktiviteter som bygger på og deler beste praksis fra innovative mediekunnskapsprosjekter i et medieøkosystem i endring, særlig på tvers av lande- og språkbarrierer og som styrker Europeisk samarbeid.
  • Utvikling av innovative nettbaserte verktøy som:
    -tilbyr løsninger på eksisterende og fremtidige utfordringer som desinformasjon på nett
    -hjelper innbyggerne å utvikle sin kritiske tilnærming til media slik at de gjenkjenner og reagerer på rett måte når de opplever desinformasjon.
  • Utvikling av beste praksis for mediekunnskap i et medielandskap i endring, inkludert manipulasjonsteknikker og AI-basert medieproduksjon.

Hvor mye kan man søke om?

Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 70 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader. Maksimal støtte er € 500 000 pr. prosjekt.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsordningen er € 2 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!