Tilskuddsordninger

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Tilskudd til selskaper som benytter ny teknologi eller nye forretningsmodeller til å øke tilgjengeligheten og synligheten for europeiske audiovisuelle verk, styrker konkurranseevnen eller bidra til en grønnere bransje.

Søknadsfrist 25.01.24

Publisert 26. september 2023

Utlysning i F&TP
Retningslinjer
Se presentasjon av ordningen og søknadsprosessen. (Opptak fra 24.11.23)

Formålet med tilskuddsordningen er å oppfordre til utvikling/utvidet bruk av innovative verktøy/ny teknologi og forretningsmodeller som øker synligheten, tilgjengeligheten, publikummet og mangfoldet til europeiske filmer og audiovisuelle verk i vår digitale tidsalder. Ordningen skal også støtte opp om initiativer som styrker konkurranseevnen og/eller bidrar til en grønnere bransje.

Søknadsfrist

25.01.2024 kl. 17

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Det kan gis støtte til ulike typer prosjekter innen ny teknologi, digital utvikling eller nye forretningsmodeller:

  • Teksting eller digitale verktøy som øker tilgjengeligheten og/eller anbefaler europeiske verk til et europeisk publikum på tvers av landegrensene.
  • Verktøy som fører til effektivisering og mer transparens i markedet, eksempelvis systemer for rettigheter, datainnhenting, dataanalyse etc.
  • Forretningsmodeller som skaper økt synergi mellom ulike aktører i distribusjonsleddet (festivaler, kinoer, strømmetjenester og andre formidlingsaktører).
  • Verktøy som gjennom ny teknologi skaper nye muligheter innen produksjon, finansiering, lansering eller distribusjon (AI, big data, blockchain, Metavers etc).
  • Innovative verktøy og forretningsmodeller som hjelper den audiovisuelle industrien å bli grønnere og mer bærekraftig.

Transparens, synlighet og åpenhet om resultatene er et viktig element i dette tiltaket.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 70 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm.

Prosjektets gjennomføring

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant agreement, men normalt er startdato ved signering av kontrakt. Man søke om å få godkjent kostnader fra og med søknadsdato.
Varighet for prosjektet er normalt opptil 36 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/aktiviteter organisert i ulike arbeidspakker (Work Packages) per år (definert i retningslinjene), med milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søknadsportalen.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsordningen er: € 8 500 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!