Tilskuddsordninger

Partnerskap for journalistikk

Tilskudd til partnerskap og samarbeidsprosjekter innen pressefrihet, kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse, samt til organisasjoner som støtter og tilbyr tiltak til medier av særlig relevans for demokrati og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen har to grener.
1) Samarbeid: Formålet med ordningen er å styrke media- og nyhetssektoren i Europa, gjennom å støtte opp om partnerskap og samarbeid mellom organisasjoner og mediebedrifter som satser på kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse.

2) Mediemangfold: Formålet med ordningen er å styrke mediesjangere som lokale og regionale medier, samfunnsmedier og undersøkende journalistikk som står overfor spesielt ugunstige økonomiske forhold.

Søknadsfrist:

27/04/23 kl. 17

Hvem kan søke?

1) Samarbeid: Et konsortium med flere partnere, fra minst 3 ulike land (som alle er medlem av Kreativt Europa-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være private selskaper så vel som institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. Aktørene kan opererer innenfor en rekke ulike medier; trykket eller digital presse, radio/podcast, TV etc.

2) Mediemangfold: Et konsortium med flere parter eller en enkeltstående organisasjon (f.eks. veldedige organisasjoner).

Hva slags prosjekt kan få støtte?

Tilskuddsordningen for samarbeid har to prioriteringsområder:

a) Fostering collaborative business transformation:
Nye og innovative samarbeidsprosjekter som kan gi aktørene bredere publikum, økte inntekter, skaper kostnadseffektivisering eller fører til andre effekter som øker konkurranseevnen.

b) Fostering collaborative journalism projects:
Prosjekter som går på samarbeid og partnerskap innen kvalitetsjournalistikk, så som bese praksis og erfaringsutveksling, nye produksjonsmetoder, utviklingsarbeid, felles plattformer og andre løsninger som kan styrke sektoren og bidra til å opprettholde mangfold og kvalitet i europeisk journalistikk.

Prosjektene bør ha en tydelig forankring i sektoren(es) behov og utfordringer. Det oppfordres til partnerskap mellom aktører fra ulike medielandskap/regioner, dette for å bidra til økt mediemangfold.

Tilskuddsordningen for mediemangfold:
Aktiviteter som fokuserer på nyhetsmediesektoren med særlig relevans for demokrati og samfunnsdeltakelse, f.eks. fri og uavhengig journalistikk som er av offentlig interesse og som søker transparens i mediene. Støtteordninger med fokus på uavhengige medier og organisasjoner som primært er aktive innen å styrke demokrati, forme det offentlige ordskifte og som gir sitt publikum fordeler fremfor å søke profitt. Rammeverk, verktøy og standarder som tjener formålet og er til det beste for bransjen.

Aktivitetene/ordningene må tilbys i minst 4 EU-land.

Hvor mye kan man søke om?

Samarbeid: Tilskuddet er basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 80 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader. Maksimal individuell støtte er € 2 mill.

Mediemangfold: Tilskuddet er basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 90 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader. Maksimal individuell støtte er € 3 mill.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsordningene er € 10 000 000 til sammen.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!