Tilskuddsordninger

Partnerskap for journalistikk

Tilskudd til partnerskap og samarbeidsprosjekter innen pressefrihet, kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse.

Søknadsfrist 07/09/22

Publiseringsdato 24/02/22

Utlysning F&TP
Call for proposals

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke media- og nyhetssektoren i Europa, gjennom å støtte opp om partnerskap og samarbeid mellom organisasjoner og mediebedrifter som satser på kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse.

Søknadsfrist:

07/09/22 kl 17

Hvem kan søke?

Et konsortium med flere partnere, fra minst 3 ulike land (som alle er medlem av Kreativt Europa-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være private selskaper så vel som institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. Aktørene kan opererer innenfor en rekke ulike medier; trykket eller digital presse, radio/podcast, TV etc.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

Tilskuddsordningen har to prioriteringsområder:

1) Fostering collaborative business transformation:
Nye og innovative samarbeidsprosjekter som kan gi aktørene bredere publikum, økte inntekter, skaper kostnadseffektivisering eller fører til andre effekter som øker konkurranseevnen.

2) Fostering collaborative journalism projects:
Prosjekter som går på samarbeid og partnerskap innen kvalitetsjournalistikk, så som best practise og erfaringsutveksling, nye produksjonsmetoder, utviklingsarbeid, felles plattformer og andre løsninger som kan styrke sektoren og bidra til å opprettholde mangfold og kvalitet i europeisk journalistikk.

Prosjektene bør ha en tydelig forankring i sektoren(es) behov og utfordringer. Det oppfordres til partnerskap mellom aktører fra ulike medielandskap/ regioner, dette for å bidra til økt mediemangfold.

Hvor mye kan man søke om?

Tilskuddet er basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 80 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsordningen er € 7 500 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!