Tilskuddsordninger

Partnerskap for journalistikk

Tilskudd til partnerskap og samarbeidsprosjekter innen pressefrihet, kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse, samt til organisasjoner som støtter og tilbyr tiltak til medier av særlig relevans for demokrati og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen har to grener.
1) Samarbeid: Formålet med ordningen er å hjelpe den bredere europeiske nyhetsmediesektor blir mer bærekraftig og robust, spesielt ved å støtte mediesamarbeid på tvers av landegrensene. Ordningen skal fremme medietransformasjon, pålitelig rapportering og kompetanse for profesjonelle innen nyhetsmediene, f.eks. ved å utvikle standarder for medieproduksjon og nye forretningsmodeller.

2) Mediemangfold: Formålet med ordningen er å beskytte nyhetsmediesektorer av spesiell relevans for demokrati og samfunnsdeltakelse, som lokale og regionale medier, undersøkende journalistikk og organisasjoner som leverer nyheter av allmenn interesse. Tilskudd vil gis til organisasjoner med erfaring fra media for å sette inn økonomiske tiltak (som støtte til tredjeparter).

Søknadsfrist:

14.02.2024 kl. 17

Hvem kan søke?

1) Samarbeid: Et konsortium med flere partnere, fra minst 3 ulike land (som alle er medlem av Kreativt Europa-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være private selskaper så vel som institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. Aktørene kan opererer innenfor en rekke ulike medier; trykket eller digital presse, radio/podcast, TV etc.

2) Mediemangfold: Et konsortium med to eller flere parter eller en enkeltstående organisasjon (f.eks. veldedige organisasjoner).

Hva slags prosjekt kan få støtte?

Tilskuddsordningen for samarbeid :

Aktiviteter som best ivaretar søkernes mål, disse kan omfatte arrangementer, nettbasert opplæring og workshops for mediefagfolk, utvekslingsprogrammer, mentorordninger, kartlegging av beste praksis, utvikling av tekniske standarder, utvikling av retningslinjer og redaksjonelle standarder, produksjon av praktiske guidebøker, utvikling og testing av plattformer og tekniske løsninger for å utveksle ideer og beste praksis, promo-aktiviteter eller andre aktiviteter som tar sikte på å opprettholde levedyktigheten til en gitt sektor/er. Det oppfordres til deling av beste praksis mellom operatører og støtte til mediesektorer som mangler midler til å tilpasse seg det digitale miljøet oppmuntres. Økonomisk støtte til tredjeparter er tillatt for tilskudd og premier under betingelsene fastsatt i utlysningen.

Prosjektene bør ha en tydelig forankring i sektoren(es) behov og utfordringer. Det oppfordres til partnerskap mellom aktører fra ulike medielandskap/regioner, dette for å bidra til økt mediemangfold.

Tilskuddsordningen for mediemangfold:

Opprettelse og implementering av støtteordninger for for nyhetsaktører av spesiell relevans for demokrati og samfunnsdeltakelse, som bidrar til å styrke demokratiet, forme den offentlige debatten og gir til sitt publikum og lokalsamfunn i stedet for kun å fokusere på profitt.
Ordningene må dekke minst 4 EU-land og bør fokusere på områder med lavt tilbud av nyheter og/eller mediemarkeder der mangfoldet er under press.

Hvor mye kan man søke om?

Samarbeid: Tilskuddet er budsjettbasert og dekker kun faktiske kostnader. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 80 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader. Maksimal individuell støtte er € 2 mill.

Mediemangfold: Tilskuddet er budsjettbasert og dekker kun faktiske kostnader. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 90 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader. Maksimal individuell støtte er € 3 mill.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsordningene er € 11 000 000 til sammen.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!