Tilskuddsordninger

Mini slate funding

Uavhengige produksjonsselskaper fra land med lav produksjonskapasitet kan søke utviklingstilskudd til 2-3 prosjekter.

Søknadsfrist 12/08/21

Publisert 1. juni 2021

Utlysning i F&TP
Call for proposal

Formålet med støtteordningen er å øke konkurranseevnen og styrke produksjonskapasiteten til uavhengige produksjonsselskaper i kategorien lavkapsitetsland. Norge er ikke kategorisert som et av disse landene.

Søknadsfrist

12/08/21 kl 17

Hvem kan søke

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper som er basert i lavkapasitetsland (LLC group A og B)*. Norge er ikke kategorisert som et av disse landene. Søker må vise til dokumentert erfaring, at de er hovedprodusent av et audiovisuelt verk som har blitt kommersielt distribuert (kino, TV-kanaler eller strømmestjeneste) i minst tre land utenfor sitt eget, i perioden mellom 2014 og fram til søknadsdato. Festivalvisning regnes ikke som kommersiell distribusjon.

Søker må også dokumentere at:

  • Selskapet er produsent av referanseverket (hovedprodusent/delegate produsent hvis referanseverket er en samproduksjon), eller:
  • At selskapets leder (Chief Executive) eller en av aksjonærene har en on-screen kreditering som produsent eller delegate produsent.

Hva slags prosjekter kan få utviklingstilskudd?

Pakke på 2-3 prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og europeisk og internasjonalt potensiale.

  • Fiksjonsfilm, animasjon eller kreativ dokumentar på minimum 60 minutter for kinolansering.
  • Dramaproduksjoner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter for TV eller digitale plattformer.
  • Animasjon (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter for TV eller digitale plattformer.
  • Kreative dokumentarer (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter for TV eller digitale plattformer.
  • For produksjoner for digitale plattformer i ikke-lineære formater (for eksempel VR-prosjekter) gjelder ikke minimumskravet for lengde.

Første opptaksdag (principal photography) kan tidligst starte 10 måneder etter søknadsfristen. Søkere må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til alle prosjektene de søker tilskudd til.

Hvor mye kan det søkes om i utviklingstilskudd?

Tilskuddet kan dekke inntil 70% av de gyldige kostnadene.

Hva er budsjettet for tilskuddsordningen?

Budsjettet for ordningen er på € 4 000 00.

*Lavproduksjonsland:
Gruppe A: Tsjekkia, Estland, Romania, Hellas, Kroatia, Portugal og Polen.
Gruppe B: Bulgaria, Luxemburg, Latvia, Litauen,Slovenia, Slovakia, Ungarn, Kypros, Malta.

Følgende tredjeland blir vurdert som gruppe B dersom de viderefører sitt medlemskap i MEDIA-programmet: Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Island, Lichtenstein, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Ukraina.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!