Tilskuddsordninger

Festivaler

Festivaler med en høy andel europeiske audiovisuelle verk på programmet, kan søke tilskudd til gjennomføring.

Søknadsfrist 24/08/21

Publisert 1. juni 2021

Utlysning i F&TP
Call for proposal

Formålet med ordningen er å støtte opp om initiativer som skaper interesse for europeiske audiovisuelle verk, gjennom tilskudd til festivaler som promoterer et mangfold av europeiske verk.

Søknadsfrist

24/08/2021 kl 17

Hvem kan søke?

Europeiske enheter (så som private selskaper, non-profit organisasjoner, stiftelser, forbund, foreninger, institusjoner etc) som arrangerer festivaler for audiovisuelle verk i Europa. Arrangøren må ha arrangert minimum 3 utgaver av festivalen tidligere, siste utgave senest desember 2020. Arrangøren må være etablert i et land som er medlem av MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Initiativer som viser og promoterer et mangfold av europeiske filmer og audiovisuelle verk, som er kuratert og blir presentert for et bredt publikum under en begrenset tidsperiode. Minimum 50% av programmet må være ikke-nasjonale verk som kommer fra land som er medlem av MEDIA-programmet. Filmer/verk fra minst 15 land fra MEDIA-programmet må være reprentert, inkludert lavkapasitetsland*
,

I vurdering av søknaden legges det spesielt vekt på aktiviteter og tiltak som foregår gjennom året og som bygger nytt publikum (særlig mot yngre målgruppe), nyskapende måter å nå ut med programmet på (gjerne gjennom digitale løsninger), aktiviteter som fremmer filmkunnskap og filmforståelse (gjerne i samarbeid med utdanningssektoren), samt at festivalen fremmer et mangfold av europeisk i film i form av geografisk og språklig diversitet. Det legges også vekt på arrangørens evne til å samarbeide og skape partnerskap med andre festivaler for å utveksle kunnskap og skape kostnadseffektiv drift.

Hvor mye kan det søkes om?

Tilskuddet utbetales som faste summer (lump sum) mellom € 38 000 – € 150 000 (tilskuddet gjelder for 2 år). Tilskuddet kan dekke inntil 60% av gyldige kostnader.

I utregningen regnes 1 spillefilm = 4 kortfilmer.

Antall filmer – fast sum i euro:

< 40 europeiske filmer – € 27.000
40-60 europeiske filmer – € 35.000
61-80 europeiske filmer – € 41.000
81-100 europeiske filmer – €46.000
101-120 europeiske filmer – € 55.000
121-200 europeiske filmer – € 63.000
> 200 europeiske filmer – € 75.000

Kortfilmfestivaler – fast sum i euro:

< 150 europeiske kortfilmer – € 19.000
150-250 europeiske kortfilmer – € 25.000
> 250 europeiske kortfilmer – € 33.000

Prosjektets gjennomføring:

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant agreement. Retroaktive kostnader for 2021 kan innvilges etter søknad. Varigheten for prosjektet er normalt 24 måneder.

Prosjektplanen vil bestå av såkalte Work Packages på 2 år (Work Package year 1 og Work Package year 2) med milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søkerportalen.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til festivaler er € 9 000 000.

*Høy- og Lavproduksjonsland:
For Festivalstøtteordningen regnes Tyskland, Frankrike, Italia og Spania som høyproduksjonsland (HCC), mens resten av landene i MEDIA-programmet regnes som LCC)

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!