Tilskuddsordninger

Filmer over grensen

Norske distributører kan i samarbeid med en salgsagent søke tilskudd til lansering av europeisk film på kino og strømmetjenester.

Søknadsfrist 14.03.23 og 18.07.24

Publisert 26. september 2023

Utlysning i F&TP
Retningslinjer
Media Film Database
Presentasjon av ordningen (EACEA 29.11.23)

Målet med ordningen er å øke sirkulasjonen og promoteringen av europeisk film på tvers av landegrensene, og bidra til økt samhandling mellom produksjon- og distribusjonsleddene.

Søknadsfrist:

14.03.2023 kl. 17
18.07.2024 kl. 17

Hvem kan søke?

Søkeren må være en europeisk salgsagent som på vegne av minst 7 europeiske distributører søker om støtte til lansering av en og samme film på kino og/eller strømmetjeneste. Av de 7 distributørene må minst 2 komme fra lavproduksjonsland (LLC gruppe A eller B).

Krav til salgsagenten:
Salgsagenten må ha inngått en avtale med produsenten om rettigheter til selge filmen til minst 15 land som deltar i MEDIA-programmet.

Krav til distribusjonsselskapet:

 • Må ha rettighetene til kino og/eller online distribusjon av filmen i sitt territorium.
 • Være den som gjennomfører distribusjonen i sitt territorium.
 • Være den som bærer kostnadene for distribusjonen i sitt territorium.
 • Må være registrert og ha et kontor/ansatte i landet tilskuddet gis til.

Kriterier for filmene i tilskuddsordningen:

 • Produsert av et selskap/produsent fra land som deltar i MEDIA-programmet.
 • Hovedandelen av de medvirkende i filmen er innbyggere av land som deltar i MEDIA-programmet
 • Filmen må være fiksjon, animasjon eller dokumentar på over 60 minutter (første copyright etablert tidligst 2022)
 • Produksjonsbudsjett på maksimalt € 15 millioner, hvorav minimum 50% av finansieringen må komme fra land som deltar i MEDIA-programmet.
 • Kan ikke bestå av “alternativt innhold”, som konserter, operaer, reklame, pornografisk eller rasistisk innhold, eller innhold som oppfordrer til vold.

Prosjektets gjennomføring:

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant Agreement. Varigheten for prosjektet er normalt mellom 12 til 24 måneder.

Prosjektplanen vil bestå av arbeidspakker (Work Packages) definert i retningslinjene, med milepæler og leveranser (Milestones and Deliverables). Søker rapporterer på disse målene gjennom søkerportalen.

Hvor mye kan det søkes om?

Støtten kan dekke inntil 70% av P&A for distributøren. Det er maksimale søknadssummer basert på hvilket land hver enkelt distributør opererer i.

Maks € 150 000: Frankrike, Spania, Italia og Tyskland
Maks € 60 000: Østerrike, Belgia, Nederland og Polen
Maks € 30 000: Norge, Tsjekkia, Hellas, Danmark, Finland, Ungarn, Portugal, Sverige
Maks € 10 000: resterende land som deltar i MEDIA-programmet

Salgsagenten vil motta den samlede støtten og fordele støtten ut til distributørene.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • Prosjektets relevans og gruppesammensetning, europeisk dimensjon, koordineringsaktiviteter, samt strategier for miljø og kjønnsbalanse/ mangfold – inntil 45 poeng
 • Prosjektets kvalitet i innhold, metode, aktiviteter, gjennomføringsevne og kostnadseffektivitet – inntil 30 poeng
 • Prosjektledelse, metode og transparens – inntil 10 poeng
 • Prosjektets effekt, internasjonal trailer, plan for deling av resultater – inntil 15 poeng

Hva er budsjettet for tilskuddsordningen?

Budsjettet for tilskuddsordningen er på € 16 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!