Tilskuddsordninger

Salgsagenter

Støtte til internasjonale salgsagenter som distribuerer europeisk film.

Søknadsfrist 20.06.24

Publisert 5. desember 2023

Utlysning i F&TP
Retningslinjer
Presentasjon av ordningen (EACEA 05.06.24)

Formålet med ordningen er å støtte opp om distribusjon av ny europeisk film på tvers av landegrensene. Dette gjøres gjennom økonomisk støtte basert på salgsagenters resultater på markedet, som igjen benyttes til reinvestering i ny europeisk film.

Søknadsfrist

20.06.2024 kl. 17.00

Hvem kan søke?

Europeiske salgsagenter som, etter avtale med eller på vegne av filmens produsent, spesialiserer seg i å utnytte filmens kommersielle potensial gjennom å markedsføre, selge og lisensiere film til distributører og andre kjøpere i minst 10 land som er medlem av MEDIA-programmet.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Ordningen fungerer i to stadier:

  1. Generering av et potensielt fond: Basert på selskapets internasjonale salgsresultater på det europeiske markedet i løpet av referanseperioden.
  2. Reinvestering av fondsmidler: Fondsmidlene som selskapet genererer kan reinvesteres på to ulike måter:
  • Kjøp av internasjonale salgsrettigheter, f.eks gjennom minimumsgaranti (MG) eller forhåndskjøp av rettigheter til europeiske ikke-nasjonale filmer.
  • PR og markedsføringskostnader for europeiske ikke-nasjonale filmer.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Budsjettet for tilskuddsordningen er € 5 349 604.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!