Tilskuddsordninger

Salgsagenter

Støtte til internasjonale salgsagenter som distribuerer europeisk kinofilm.

Formålet med ordningen er å støtte opp om distribusjon av ny europeisk kinofilm på tvers av landegrensene. Dette gjøres gjennom økonomisk støtte basert på salgsagenters resultater på markedet, som igjen benyttes til reinvestering i ny europeisk film.

Når kan jeg søke?

Søknadsfristen er 07/11/2019 kl 12.00

Hvem kan søke?

Europeiske salgsagenter som, etter avtale med eller på vegne av filmens produsent, spesialiserer seg i å utnytte filmens kommersielle potensial gjennom å markedsføre, selge og lisensiere film til distributører og andre kjøpere i minst 10 land som er medlem av MEDIA-programmet.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Ordningen fungerer i to stadier:

  1. Generering av et potensielt fond: Basert på selskapets internasjonale salgsresultater på det europeiske markedet i løpet av referanseperioden, som er de siste 4 kalenderår. (2014-2018)
  2. Reinvestering av fondsmidler: Fondsmidlene som selskapet genererer kan reinvesteres på to ulike måter:
    Kjøp av internasjonale salgsrettigheter, f.eks gjennom minimumsgaranti (MG) eller forhåndskjøp av rettigheter til europeiske ikke-nasjonale filmer.
    PR og markedsføringskostnader for europeiske ikke-nasjonale filmer.

Hvor mye kan det søkes om?

1. stadie: Generering av fondsmidler
Utregningen er basert på selskapets internasjonale salgsresultater på det europeiske markedet i løpet av referanseperioden, som er de siste 4 kalenderår. (2014-2018). Utregningen av opptjening av fondsmidler er beskrevet i retningslinjene.

Steg 1:Søker må dokumentere sin aktivitet som salgsagent for europeiske kinofilmer i henhold til følgende kriterier:

At selskapet i perioden 01/01/2014 og 31/12/2018 var utnevnt som salgsagent for minst 8 europeiske filmer (copyright tidligst 2014), og av disse minst 1 ikke-nasjonal film (godkjent iht retningslinjene), og hvor produsenten i salgsavtalen gir salgsagenten rettighetene til å selge filmen i minst 10 land som er medlem av MEDIA-programmet. Salgsavtalen må være signert og avtaleperioden må starte innenfor referanseperioden. I samme periode skal minst 3 av disse filmene blitt lansert på kino i minst 3 (ikke-nasjonale) land som deltar i MEDIA-programmet.

Hvis salgsagenten oppfyller disse kriteriene kvalifiserer de til tilskudd på € 20 000.

Steg 2: Hvis søker er kvalifisert etter betingelsene i steg 1 kan man oppnå et tilleggsfond kalkulert på basis av det totale fondet generert i den siste utlysningen av distribusjonstilskudd – automatisk ordning. En andel av disse midlene går til ordningen for salgsagenter og fordeles 20% for filmer fra land med høy produksjonskapasitet (UK. ES, DE, IT, FR) og 30% til filmer fra land med lav produksjonskapasitet.

2. stadie: Reinvestering
Fondsmidlene kan reinvesteres på 2 ulike måter:
Modul 1: Kjøp av internasjonale salgsrettigheter, f.eks gjennom minimums garanti (MG) eller forhåndskjøp av rettigheter til europeiske ikke-nasjonale filmer (som er godkjent iht retningslinjene).
Modul 2: PR og markedsføringskostnader for europeiske ikke-nasjonale filmer (som er godkjent iht retningslinjene).

Fondsmidlene kan investeres i en eller flere filmer, og reinvestering i modul 1 og 2 for samme film er tillatt. Andelen fondsmidler som brukes i reinvestering av prosjekter kan ikke overstige 60 % av gyldige kostnader, resten totalbudsjettet for gyldige kostnader må co-finansieres fra andre kilder. Se utdypende retningslinjer for Call EACEA 29/2018.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til salgsagenter er € 3,5 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!