Tilskuddsordninger

Marked og nettverksbygging

Støtte til fysiske/digitale/hybride markeder og forum, samt nettverksbyggende aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

Søknadsfrist 18.01.24

Publisert 26. september 2023

Utlysning F&TP
Retningslinjer
Se presentasjon av ordningen og søknadsprosessen (Opptak fra 06.11.23)

Formålet med ordningen er å styrke promoteringen av europeisk audiovisuelt innhold på det globale markedet, samt å sørge samarbeid langs hele verdikjeden som fremmer samproduksjon og distribusjon av europeiske audiovisuelle verk.

Søknadsfrist

18.01.2024 kl. 17

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for enheter (private selskaper, non-profit organisasjoner, foreninger, stiftelser etc.) som er etablert i, og eid av innbyggere fra, land som deltar i MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Tiltak som fremmer profesjonelt samarbeid i bransjen og promotering av europeiske verk:

  • Markeder som fokuserer på en bestemt type filmer eller nyskapende innhold (som dataspill, VR, XR, AI, cross-media), eller nettverk av markeder som presenterer lignende sjangere/emner (som barnefilm, dokumentar, animasjon, dataspill, AR, VR) og/eller som er lokalisert i samme region.
  • Nettverksaktiviteter og samarbeid mellom nettverk langs hele verdikjeden for å fremme europeiske talenter eller verk (særlig serier).

Ordningen retter seg spesielt mot tiltak som fokuserer på ny teknologi, nye forretningsmodeller og som gjennomføres på en miljøvennlig måte.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskudd er budsjettbasert. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 70% av de totale kostnadene for prosjektet.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til den gjennomføringen av aktiviteten. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm. (se spesifisering i retningslinjene).

Prosjektets startdato vil bli definert i Grant agreement. Varigheten for prosjektet er normalt 24 måneder.

Prosjektplanen skal bestå av tiltak/aktiviteter organisert i ulike arbeidspakker (Work Packages) definert i retningslinjene, med leveranser (Deliverables). Søker rapporterer på disse gjennom søknadsportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

Relevans, innovasjon og europeisk dimensjon, samt strategier for kjønnsbalanse/ diversitet og miljø – 40 poeng
Kvalitet i innhold og aktiviteter– 30 poeng
Prosjektledelse, team og partnerskap – 10 poeng
Forventede resultater og effekt av aktiviteten – 20 poeng

Hva er totalbudsjettet for tilskuddsordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til marked og nettverksbygging er: € 16 500 000.
.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!