Tilskuddsordninger

Nettverk av filmfestivaler

Flere filmfestivaler kan gå sammen og søke om tilskudd til felles aktiviteter, som for eks felles arrangementer, samarbeidsprosjekter, kompetanse-/erfaringsutveksling og tilskudd til festivaler. Et festivalnettverk må bestå av en koordinator pluss minst 3 medlemsorganisasjoner.

Søknadsfrist 07/04/22 kl 17

Publisert 3. februar 2022

Utlysning
Retningslinjer

Formålet med ordningen er å støtte opp om initiativer som skaper interesse for europeisk film, og aktiviteter som promoterer et mangfold av europeiske filmer.

Når skal jeg søke?

Søknadsfrist:
07/04/22 kl. 17.00

Hvem kan søke?

Europeiske enheter (private selskaper, non-profit organisasjoner, stiftelser, forbund, foreninger, institusjoner etc) som arrangerer filmfestivaler i Europa. Arrangøren må være etablert i et land som er medlem av MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Nettverk av filmfestivaler
Flere filmfestivaler kan gå sammen og søke om tilskudd til felles aktiviteter, som for eks felles arrangementer, samarbeidsprosjekter, kompetanse-/erfaringsutveksling, og tilskudd til festivaler Nettverket må bestå av en koordinator pluss minst 3 festivaler/medlemsorganisasjoner. Minst 50% av programmeringen må være ikke-nasjonale europeiske filmer, fra minst 15 forskjellige land som deltar i MEDIA-programmet.

Hvor mye kan det søkes om?

Ingen øvre grense for nettverket, men maks € 100 000 per medlem, for aktiviteter som løper over 2 år. Tilskuddet er budsjettbasert og kan dekke inntil 90% av prosjektets gyldige kostnader.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Budsjett for tilskudd til nettverk av festivaler er € 5 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!