Tilskuddsordninger

Filmfestivaler

Filmfestivaler med en høy andel europeisk film på programmet kan søke støtte til gjennomføring av sin festival.

Formålet med ordningen er å støtte opp om initiativer som skaper interesse for europeisk film, og aktiviteter som promoterer et mangfold av europeiske filmer.

Når skal jeg søke?

Det er to søknadsfrister:
20/12/18 kl. 12.00
07/05/19 kl. 12.00

Startdato for prosjekter i første søknadsfrist er mellom 01/05/19 – 31/10/19.
Startdato for prosjekter i andre søknadsfrist er mellom 01/11/19 – 30/04/20.

Hvem kan søke?

Europeiske enheter ( så som private selskaper, non-profit organisasjoner, stiftelser, forbund, veldedige organisasjoner, kommuner) som arrangerer filmfestivaler i Europa. Arrangøren må være etablert i land som er medlem av MEDIA-programmet.

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Initiativer som viser og promoterer et mangfold av europeiske filmer (også kortfilmer) slik som filmfestivaler og andre arrangementer. Minimum 70% av festivalens programinnhold, eller minimum 100 filmer (eller 400 filmer hvis det er kortfilmfestival) som vises under festivalen må komme fra land som er medlem av MEDIA-programmet. Av disse må minst 50% være ikke-nasjonale og minst 15 europeiske land må være representert.

Hvor mye kan det søkes om?

Tilskuddet baserer seg på antallet europeiske filmer som vises under festivalen. I utregningen regnes 1 spillefilm = 4 kortfilmer.

Antall filmer – fast sum i euro

< 40 europeiske filmer – € 27.000
40-60 europeiske filmer – € 35.000
61-80 europeiske filmer – € 41.000
81-100 europeiske filmer – €46.000
101-120 europeiske filmer – € 55.000
121-200 europeiske filmer – € 63.000
> 200 europeiske filmer – € 75.000

Kortfilmfestivaler – fast sum i euro

< 150 europeiske kortfilmer – € 19.000
150-250 europeiske kortfilmer – € 25.000
> 250 europeiske kortfilmer – € 33.000

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til festivaler for 2019 er € 3,2 millioner. Budsjettet fordeles likt på de to søknadsfristene.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!