Tilskuddsordninger

Filmfestivaler

Filmfestivaler med en høy andel europeisk film på programmet kan søke støtte til gjennomføring av sin festival.

Formålet med ordningen er å støtte opp om initiativer som skaper interesse for europeisk film, og aktiviteter som promoterer et mangfold av europeiske filmer.

Når skal jeg søke?

Det er to søknadsfrister:
21/11/19 kl. 17.00
21/05/20 kl 17.00
(NB: fristen var opprinnelig 23/04/20, men utsatt grunnet Covid-19).

Hvem kan søke?

Europeiske enheter ( så som private selskaper, non-profit organisasjoner, stiftelser, forbund, foreninger, institusjoner etc) som arrangerer filmfestivaler i Europa. Arrangøren må være etablert i et land som er medlem av MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Ordningen gir støtte til to typer aktiviteter:

1. Filmfestivaler
Initiativer som viser og promoterer et mangfold av europeiske filmer (også kortfilmer). Minimum 70% av festivalens programinnhold, eller minimum 100 filmer (eller 400 filmer hvis det er kortfilmfestival) som vises under festivalen må komme fra land som er medlem av MEDIA-programmet. Av disse må minst 50% være ikke-nasjonale og minst 15 europeiske land må være representert.

Startdato for prosjekter til første søknadsfrist må være mellom 01/05/20 – 31/10/20.
Startdato for prosjekter til andre søknadsfrist må være mellom 01/11/20 – 30/04/21.

2. Nettverk av filmfestivaler
Flere filmfestivaler kan gå sammen og søke om tilskudd til felles aktiviteter, så som for eks felles arrangementer, samarbeidsprosjekter, kompetanse-/erfaringsutveksling osv.

Hvor mye kan det søkes om?

1. Filmfestivaler:
Tilskuddet baserer seg på antallet europeiske filmer som vises under festivalen og utbetales som faste summer (lump sum) mellom € 19 000 – € 75 000. Tilskuddet kan dekke inntil 60% av gyldige kostnader.

I utregningen regnes 1 spillefilm = 4 kortfilmer.

Antall filmer – fast sum i euro:

< 40 europeiske filmer – € 27.000
40-60 europeiske filmer – € 35.000
61-80 europeiske filmer – € 41.000
81-100 europeiske filmer – €46.000
101-120 europeiske filmer – € 55.000
121-200 europeiske filmer – € 63.000
> 200 europeiske filmer – € 75.000

Kortfilmfestivaler – fast sum i euro:

< 150 europeiske kortfilmer – € 19.000
150-250 europeiske kortfilmer – € 25.000
> 250 europeiske kortfilmer – € 33.000

2. Nettverk av filmfestivaler
Inntil € 180 000 per prosjekt/nettverk. Tilskuddet er budsjettbasert og kan dekke inntil 80% av prosjektets gyldige kostnader.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til festivaler og nettverk er € 3,7 millioner. Av dette er € 3,2 millioner satt av til festivaler, mens € 500 000 er satt av til nettverk.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!