Tilskuddsordninger

Filmkunnskap

Støtteordning for å stimulere til økt filminteresse og filmkunnskap hos barn og ungdom.

Hvem kan søke?

Et konsortium må bestå av minst tre partnere, fra tre ulike land (som alle er medlem av MEDIA-programmet) som har ulike språk. En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være firmaer eller organisasjoner, institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

  • Prosjekt med mål om å lage en kuratert katalog av europeisk film egnet for målgruppen 11 – 18 år.
  • Katalogen skal ha tilrettelagt pedagogisk materiale som skal tilgjengeliggjøres for skoler og utdanningsinstitusjoner i Europa.
  • Katalogen må inneholde minst 7 filmer som anses ha en sentral plass i europeisk filmhistorie og som er egnet tilbruk i undervisningen.
  • Rettighetene må klareres for en periode på minst 3 år og filmene skal være tilgjengelig for alle land som deltar i MEDIA-programmet.

Gyldig kostnadsperiode for prosjektet er fra 01/06/19, og maksimal lengde for prosjektet er 19 måneder.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 80 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektetet. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene, punkt 11).

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til filmkunnskap for 2019 er € 1 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!