Tilskuddsordninger

Filmkunnskap

Støtteordning for å stimulere til økt filminteresse og filmkunnskap hos barn og ungdom.

01/03/18 kl12

Publisert november 2017

Utlysning

Retningslinjer

Søkerveiledning

E-form guide

Expert guide

Hvem kan søke?

Et konsortium må bestå av minst tre partnere, hvorav minst to av partnerne må være organisasjoner fra “film education” sektoren. Partnerne må komme fra tre ulike land (som alle er medlem av MEDIA-programmet) som har ulike språk. En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være firmaer eller organisasjoner, institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

  • Prosjektets målgruppe må være under 19 år.
  • Prosjekter som stimulerer til økt samarbeid mellom filmkompetanse initiativer i Europa, med mål om å forbedre disse prosjektenes europeiske og internasjonale dimensjon og utvikle nye innovative løsninger gjennom bruk av digitale verktøy.
  • Prosjekter som stimulerer til økt bruk av europeiske filmer og audiovisuelle verk i undervisningen (inkluderer kuraterte filmkataloger).
  • Prosjektene bør være basert på en betydelig mengde europeiske filmer.
  • Konsortium-prosjektene skal tilføre gruppen noe nytt, og tilskudd skal ikke gå til partner-organisasjonenes vanlige aktiviteter.

Prosjektet må starte mellom 01/08/18 og 01/01/19, og maksimal lengde for prosjekter er 24 måneder.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60 % av totalbudsjettet for prosjektet.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektetet. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene s 15). Kostnader må påløpe fra prosjektstart (mellom 01/08/18 og 01/01/19), og maksimal 24 måneder.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til filmkompetansetiltak for 2018 er € 2 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!