Tilskuddsordninger

Filmkunnskap

Støtteordning for å stimulere til økt filminteresse og filmkunnskap hos barn og ungdom.

Når kan jeg søke?

Søknadsfristen er 12/03/20 kl 17.

Hvem kan søke?

Et konsortium må bestå av minst tre partnere, fra tre ulike land (som alle er medlem av MEDIA-programmet) som har ulike språk. Minst to av partnerne må tilhøre utdanningssektoren. En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være private selskaper, institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

Nye og innovative samarbeidsprosjekter som går på økt bruk av film i skolen, med en europeisk dimensjon og med et særlig fokus på digitale verktøy. Andelen europeisk film må være betydelig (over 50%). Målgruppen for prosjektet må være barn og unge opp til 19 år.

Hvor mye kan jeg søke?

Minimum tilskudd er på € 200 000. Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 70 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Prosjektet må starte opp innenfor perioden 01/09/20 og 01/02/2021 og gyldige kostnader må påløpe innen 24 måneder. Gyldige kostnader er dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektet, eksempelvis lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene, punkt 11).

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til filmkunnskap er € 1,9 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!