Tilskuddsordninger

Filmkunnskap

Støtteordning for å stimulere til økt filminteresse og filmkunnskap hos barn og ungdom.

Når kan jeg søke?

Søknadsfristen er 07/03/19 kl 12.

Hvem kan søke?

Et konsortium må bestå av minst tre partnere, fra tre ulike land (som alle er medlem av MEDIA-programmet) som har ulike språk. En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ellers ha ulik selskapsform; det kan være firmaer eller organisasjoner, institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l.

Hva slags prosjekt kan få støtte?

  • Prosjekt med mål om å lage en kuratert katalog av europeisk film egnet for målgruppen 11 – 18 år.
  • Katalogen skal ha tilrettelagt pedagogisk materiale som skal tilgjengeliggjøres for skoler og utdanningsinstitusjoner i Europa.
  • Katalogen må inneholde minst 7 filmer som anses ha en sentral plass i europeisk filmhistorie og som er egnet tilbruk i undervisningen.
  • Rettighetene må klareres for en periode på minst 3 år og filmene skal være tilgjengelig for alle land som deltar i MEDIA-programmet.

Gyldig kostnadsperiode for prosjektet er fra 01/06/19, og maksimal lengde for prosjektet er 19 måneder.

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder. Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 80 % av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av aktiviteten/prosjektetet. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr mm (se spesifisering i retningslinjene, punkt 11).

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til filmkunnskap for 2019 er € 1 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!