Tilskuddsordninger

Produksjoner for TV og strømmetjenester

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonstilskudd til fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar for TV eller digitale plattformer.

Søknadsfrister 07.12.23 og 14.05.24

Publisert 26. september 2023

Utlysning F&TP
Retningslinjer
Se presentasjon av ordningen og søknadsprosessen (Opptak fra 27.10.23)
Veiledning – utfylling av søknadsskjema del B

Formålet med ordningen er å styrke den uavhengige europeiske film og TV-bransjen gjennom å støtte selskaper som ønsker å lage innhold av høy kvalitet for TV og strømmetjenester. Ordningen skal bidra til europeisk samproduksjon, øke samarbeid mellom aktører på tvers av verdikjeden og mellom land med ulik produksjonskapasitet. Målet er at det skapes sterke europeiske prosjekter som når bredt ut til et bredt europeisk og internasjonalt publikum.

Søknadsfrister:

07.12.2023 kl. 17
14.05.2024 kl. 17

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper basert i land som er medlem av MEDIA-programmet.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

 • Dramaproduksjoner, enkeltstående eller serier, minimum 90 minutter.
 • Animasjon, enkeltstående eller serier, minimum 24 minutter.
 • Kreativ dokumentar, enkeltstående eller serier, minimum 50 minutter.

Søknaden kan ikke leveres inn etter at første opptaksdag (principal photography/start of animation) har funnet sted.

Prosjektet må være intendert for TV eller strømmetjeneste og det må være gjort bindende avtaler (LOC) med minimum to TV-kanaler eller strømmetjenester fra to land som deltar i MEDIA-programmet. Hovedandelen av selskapene involvert i produksjonen og stab/medvirkende må være basert i land som er medlem av MEDIA-programmet.

Hvor mye kan jeg søke?

Man kan få dekket inntil 20% av gyldige kostnader, men med følgende spesifikasjoner for format og produksjonsbudsjett:

 • Kreativ dokumentar: € 300.000
 • Animasjon: € 500.000
 • Drama med produksjonsbudsjett < € 10 millioner: € 500.000
 • Drama med produksjonsbudsjett € 10-20 millioner: € 1 millioner
 • Drama med produksjonsbudsjett > € 20 millioner: € 2 millioner

Minimum 40% av produksjonsbudsjettet må være bekreftet og minst 50% må komme fra land som deltar i MEDIA-programmet.

Gjennomføring og varighet

Startdato for prosjektet er normalt sett ved signering av Grant Agreement. Retroaktivitet kan innvilges unntaksvis, men aldri fra før søknadsdato.

Prosjektets varighet er normalt maks 36 måneder.

Prosjektets aktiviteter skal inndeles i arbeidspakker (Work Packages) med tilhørende leveranser (Deliverables), disse er spesifisert på s. 19-20 i retningslinjene. Antall, benevnelse og rekkefølgen for disse må respekteres. Søker rapporterer senere på målene underveis i prosjektet gjennom søknadsportalen.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • Relevance in relation to the Call’ – Europeisk dimensjon i finansieringen, nivå av co-produksjon og samarbeid, gjerne mellom land med ulik produksjonskapasitet og språklig diversitet. Prosjektets strategier for grønn filmproduksjon og kjønnsbalanse og mangfold – inntil 30 poeng
 • Quality of content and activities’ – Kvalitet i prosjektets innhold og gjennomføring, potensialet for å nå et bredt europeisk publikum – inntil 35 poeng
 • Dissemination’ – Rekkevidde/ formidling: TV-selskapenes forpliktelse i prosjektet, europeisk og internasjonal distribusjons- og markedsstrategi – inntil 30 poeng
 • Project management’ – Prosjektledelse og ansvarsfordeling mellom partene i gjennomføringen av prosjektet – inntil 5 poeng

Hva er budsjettet for tilskuddsordningen?

Totalbudsjettet for tilskuddsordningen er € 20 000 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!