Tilskuddsordninger

Produksjoner for TV og strømmetjenester

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonstilskudd til fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar for TV eller digitale plattformer.

Søknadsfrister 17/01/23 og 16/05/23

Publisert 18. oktober 2022

Utlysning F&TP
Retningslinjer
Online-presentasjon av ordningen og søknadsprosessen

Formålet med ordningen er å styrke den uavhengige europeiske film og tv-bransjen gjennom å støtte selskaper som ønsker å lage innhold av høy kvalitet for tv og strømmetjenester. Ordningen skal bidra til europeisk co-produksjon, øke samarbeid mellom aktører på tvers av verdikjeden og mellom land med ulik produksjonskapasitet. Målet er at det skapes sterke europeiske prosjekter som når bredt ut til et bredt europeisk og internasjonalt publikum.

Søknadsfrist:

17/01/23 og 16/05/23 kl. 17

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper. Selskapet må dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til prosjektet. I tilfellet co-produksjon 50/50 må selskapet dokumentere at de er hovedprodusent/ delegate producer for produksjonen.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

 • Dramaproduksjoner, enkeltstående eller serier, minimum 90 minutter.
 • Animasjon, enkeltstående eller serier, minimum 24 minutter.
 • Kreativ dokumentar, enkeltstående eller serier, minimum 50 minutter.

Første opptaksdag (principal photography) kan ikke ha funnet sted før søknadsdato.

Prosjektet må være intendert for tv eller strømmetjeneste og det må være gjort bindende avtaler (LOC) med minimum to TV-kanaler eller strømmetjenester fra to land som deltar i MEDIA-programmet. Hovedandelen av selskapene involvert i produksjonen og stab/medvirkende må være basert i land som er medlem av MEDIA-programmet.

Hvor mye kan jeg søke?

Man kan få dekket inntil 20% av gyldige kostnader, men med følgende spesifikasjoner for format og produksjonsbudsjett:

 • Kreativ dokumentar: € 300.000
 • Animasjon: € 500.000
 • Drama med produksjonsbudsjett < € 10 millioner: € 500.000
 • Drama med produksjonsbudsjett € 10-20 millioner: € 1 millioner
 • Drama med produksjonsbudsjett > € 20 millioner: € 2 millioner

Minimum 40% av produksjonsbudsjettet må være bekreftet og minst 50% må komme fra land som deltar i MEDIA-programmet.

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • ‘Relevance in relation to the Call’ – Europeisk dimensjon i finansieringen, nivå av co-produksjon og samarbeid, gjerne mellom land med ulik produksjonskapasitet og språklig diversitet. Prosjektets strategier for grønn filmproduksjon og kjønnsbalanse og mangfold – inntil 30 poeng
 • ‘Quality of content and activities’ – Kvalitet i prosjektets innhold og gjennomføring, potensialet for å nå et bredt europeisk publikum – inntil 35 poeng
 • ‘Dissemination’ – Rekkevidde/ formidling: tv-selskapenes forpliktelse i prosjektet, europeisk og internasjonal distribusjons- og markedsstrategi – inntil 30 poeng
 • ‘Project management’ – Prosjektledelse og ansvarsfordeling mellom partene i gjennomføringen av prosjektet – inntil 5 poeng

Hva er budsjettet for tilskuddsordningen?

Totalbudsjettet for tilskuddsordningen er € 22 000 000

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!