Kreativt Europa MEDIA

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har et budsjett på 2,4 milliarder euro i perioden 2021-27. MEDIA-programmet består av tilskuddsordninger og ulike tiltak med et felles formål om å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa.
En stand i enden av en bred rosa løper.

Til Series Mania med Media Stands

4. desember 2023

Uavhengige europeiske produsenter og distributører kan nå søke rabattert pris på akkreditering og tilgang på MEDIA Stands fasiliteter under Series Mania Forum.

Hender som holder en mobil i en bærbar konsoll. Foto.

Ny EU-studie om dataspillbransjen

22. november 2023

Studien presenterer nøkkelfunn om den europeiske dataspillsektoren og anbefalinger til interessenter og politiske beslutningstakere.

Et søknadsskjema, en penn og en datamaskin. Foto.

Tips til søkere

17. november 2023

Søknadsfristene for Produksjoner for TV og strømmetjenester og Slate funding nærmer seg. Se vår veiledning for utfylling av søknadsskjemaet.

Oversiktsbilde av et standområde med Creative Europe MEDIAs logo på taket. Foto.

MEDIA Stands i Berlin

8. november 2023

Trenger du tilgang på møtefasiliteter under EFM ved Berlinalen? Nå kan du søke om plass på MEDIA sin stand i Berlin.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!