Nyheter

Nye utlysninger fra MEDIA-programmet

Åtte nye utlysninger er lansert, inkludert utvikling av dataspill, slate funding (utvikling av 3 – 5 filmer eller serier), produksjon av TV- og strømmeprosjekter og distribusjonsstøtteordningen Filmer over grensen. Søk fra 3. oktober 2023.

2. oktober 2023
Utsnitt av en person som står bak og filmer med et profesjonelt kamera. Nye MEDIA-utlysninger for 2024! Creative Europe MEIDA-logo. Foto.
Kreativt Europa MEDIA 2024 © ponsulak - Getty iStock

Produksjoner for TV og strømmetjenester

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonstilskudd til fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar for TV eller digitale plattformer.

Søknadsfrister: 7. desember 2023 og 14. mai 2024

Les mer om ordningen her.

Slate funding

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstilskudd til en pakke med 3-5 audiovisuelle prosjekter.

Søknadsfrist: 13. desember 2023

Les mer om ordningen her.

Marked og nettverksbygging

Støtte til fysiske/digitale/hybride markeder og forum, samt nettverksbyggende aktiviteter som fremmer samproduksjon, finansiering, salg og distribusjon av europeiske verk på tvers av landegrensene.

Søknadsfrist: 18. januar 2024

Les mer om ordningen her

Dataspill

Europeiske spillselskaper og selskaper som utvikler immersive interaktivt innhold kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill eller narrative interaktive opplevelser.

Søknadsfrist: 24. januar 2024

Les mer om ordningen her.

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Selskaper som benytter ny teknologi eller nye forretningsmodeller til å øke tilgjengeligheten og synligheten for europeiske audiovisuelle verk, styrker konkurranseevnen eller bidrar til en grønnere bransje kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist: 25. januar 2024

Les mer om ordningen her.

Filmer over grensen

Norske distributører kan i samarbeid med en salgsagent søke tilskudd til lansering av europeisk film på kino og strømmetjenester.

Søknadsfrister: 14. mars og 18. juli 2024

Les mer om ordningen her.

Nettverk for strømmetjenester

Strømmetjenester som viser en betydelig andel europeiske audiovisuelle verk kan søke tilskudd til samarbeid og nettverksaktiviteter.

Søknadsfrist: 9. april 2024

Les mer om ordningen her.

Nettverk av europeiske festivaler

Flere festivaler som viser europeisk film/audiovisuelle verk kan gå sammen og søke om tilskudd til koordinerte/felles aktiviteter, som f.eks. felles arrangementer, samarbeidsprosjekter, kompetanse-/erfaringsutveksling og tilskudd til festivaler. Et festivalnettverk må bestå av en koordinator pluss minst 3 medlemsorganisasjoner.

Søknadsfrist: 11. april 2024

Les mer om ordningen her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!