Nyheter

Ny runde med utlysninger fra Kreativt Europa MEDIA

Åtte nye utlysninger er annonsert for 2023. Blant disse Enkeltprosjekt, co-utvikling og ordninger for filmfestivaler, distributører og salgsagenter. I tillegg til tverrsektorielle ordninger som Innovation Lab og Partnerskap for journalistikk.

25. november 2022
Nye utlysninger media templates   horizontal
© image by ponsulak - Getty iStock

Festivaler

Festivaler med en høy andel europeiske audiovisuelle verk på programmet, kan søke tilskudd til gjennomføring.

Søknadsfrist: 9. mars 2023

Les mer om ordningen her.

Mediekunnskap

Tiltak som legger til rette for beste praksis innen mediekunnskap med formål å gjøre publikum i stand til å utvikle kritisk sans i møte med mediene.

Søknadsfrist: 30. mars 2023

Les mer om ordningen her.

Innovation Lab

Støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kultursektorer, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Søknadsfrist: 20. april 2023

Les mer om ordningen her.

Enkeltprosjekt, co-utvikling

Norske produksjonsselskaper kan søke tilskudd til co-utvikling til et audiovisuelt prosjekt. Prosjektet kan være spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller serie.

Søknadsfrist: 26. april 2023

Les mer om ordningen her.

Europeisk filmdistribusjon

Tilskudd til distribusjon av europeisk kinofilm med markedspotensiale.

Søknadsfrist: 27. april 2023

Les mer om ordningen her.

Partnerskap for journalistikk

Tilskudd til partnerskap og samarbeidsprosjekter innen pressefrihet, kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse.

Søknadsfrist: 27. april 2023

Les mer om ordningen her.

Mini slate funding

Uavhengige produksjonsselskaper fra land med lav produksjonskapasitet kan søke utviklingstilskudd til 2-3 prosjekter.

Søknadsfrist: 1. juni 2023

Les mer om ordningen her.

Salgsagenter

Støtte til internasjonale salgsagenter som distribuerer europeisk kinofilm.

Søknadsfrist: 20. juni 2023

Les mer om ordningen her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!