Nyheter

Vårens søknadsfrister og infomøte for enkeltprosjekt, co-utvikling

Tirsdag 28/3 arrangerer vi online infomøte for produsenter som ønsker å søke om utviklingstilskudd.

16. mars 2023
To menn og en kvinne sitter og ser på en datamaskin. Foto.
Enkeltprosjekt, co-utvikling. GettyImages-1159575794 © jeffbergen - E+

Tilskuddsordningen Enkeltprosjekt, co-utvikling har søknadsfrist 26. april og produsenter som ønsker å søke inviteres til infomøte i regi av MEDIA-desken.

Tirsdag 28. mars kl. 13 – online
Infomøte om Enkeltprosjekt, co-utvikling

På møtet går vi igjennom hvordan man søker tilskudd, hvilke kriterier og retningslinjer som gjelder for årets utlysning og hvordan evalueringen av søknaden foregår. Vi ser også nærmere på selve søknadsskjemaet.

Påmelding til: mail@mediadesk.no

I løpet av våren er det en rekke frister for å søke Kreativt Europa MEDIAs tilskuddsordninger. Her er en oversikt over de kommende søknadsfristene:

Husk å søke innen kl. 17.00 den dagen fristen løper ut.

EACEA har arrangert online-presentasjoner av flere av søknadsordningene. Vi har lenket til de opptakene som fins på sidene over og anbefaler søkere å se dem som forberedelse til søknadsprosessen.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!