Nyheter

Nye utlysninger fra MEDIA-programmet

Seks nye utlysninger er lansert, inkludert utvikling av dataspill, slate funding (utvikling av 3 – 5 filmer eller serier), produksjon av TV- og strømmeprosjekter og distribusjonsstøtteordningen Filmer over grensen. Søk fra 20. oktober.

18. oktober 2022
Media templates   horizontal
© gorodenkoff - iStock Getty Images Plus

Produksjoner for TV og strømmetjenester

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonstilskudd til fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar for TV eller digitale plattformer.

Søknadsfrister: 17. januar og 16. mai 2023

Les mer om ordningen her.

Innovasjon og nye forretningsmodeller

Selskaper som benytter ny teknologi eller nye forretningsmodeller til å øke tilgjengeligheten og synligheten for europeiske audiovisuelle verk kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist: 24. januar 2023

Les mer om ordningen her.

Slate funding

Norske produksjonsselskaper kan søke utviklingstilskudd til en pakke med 3-5 audiovisuelle prosjekter.

Søknadsfrist: 25. januar 2023

Les mer om ordningen her.

Dataspill

Europeiske spillselskaper og selskaper som utvikler immersive interaktivt innhold kan søke støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill eller narrative interaktive opplevelser.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Les mer om ordningen her.

Filmer over grensen

Norske distributører kan søke tilskudd til lansering av europeisk film på kinoer og strømmetjenester.

Søknadsfrist: 14. mars og 4. juli 2023

Les mer om ordningen her.

Publikumsutvikling og filmkunnskap

Støtteordning for aktører som arbeider med formidling av europeisk film, med et særlig fokus på barn og ungdom.

Søknadsfrist: 30. mars 2023

Les mer om ordningen her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!