Nyheter

Infomøte for søkere til enkeltprosjekt, co-utvikling

Tirsdag 6. feb. arrangerer vi online infomøte for produsenter. Minner også om kommende søknadsfrister.

10. januar 2024
Creative Europe MEDIA. Søk nå! Enkeltprosjekt, co-utvikling. Søknadsfrist: 6. mars 2024. Flere personer står rundt et bord med lapper i ulike farger. Foto og illustrasjon.
Enkeltprosjekt, co-utvikling

Tilskuddsordningen “Enkeltprosjekt, co-utvikling” har søknadsfrist 6. mars. Produsenter som ønsker å søke inviteres til online infomøte i regi av MEDIA-desken.

Infomøte om Enkeltprosjekt, co-utvikling: tirsdag 6. februar kl. 13

Retningslinjer og mer informasjon om tilskuddsordningen med søknadsfrist 06.03.24 kl. 17.00 finner du her.

På møtet går vi igjennom hvordan man søker tilskudd, hvilke kriterier og retningslinjer som gjelder for årets utlysning og hvordan evalueringen av søknaden foregår. Vi ser også nærmere på selve søknadsskjemaet.

Påmelding til: mail@mediadesk.no
Du må være påmeldt for å få tilsendt møtelenken.

Kommende søknadsfrister

I løpet av vinteren er det flere frister for å søke Kreativt Europas tilskuddsordninger. Her er en oversikt over søknadsfristene i januar og februar:

Husk å søke innen kl. 17.00 den dagen fristen løper ut.

EACEA har arrangert online-presentasjoner av flere av ordningene. Vi har lenket til opptakene på sidene over og anbefaler søkere å se dem som forberedelse til søknadsprosessen.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!