Nyheter

GOD JUL!

2020 går mot slutten og vi gir en oppsummering av årets tildelinger fra Kreativt Europa til norsk film- og spillbransje.

21. desember 2020
Photo 1486683691542 a2e5af5939aa

Det har vært et vanskelig år for den europeiske audiovisuelle bransjen, som har gjennomgått – og fortsatt står i – store utfordringer som følge av pandemien. EU og Kreativt Europa har forsøkt å støtte bransjen på best mulig måte gjennom krisen, og har blant annet utsatt søknadsfrister og vist fleksibilitet i bruk av midler ved gjennomføring av aktiviteter og prosjekter som har mottatt tilskudd. Ikke minst har EU vedtatt en gjenreisingspakke for EU-landene – NextGenerationEU – på hele 750 milliarder euro.

Den norske film- og spillbransjen har i 2020 hentet hjem nærmere 37,5 millioner kroner gjennom MEDIAs ulike tilskuddsordninger. Gjennom Slate funding (pakke med 3-5 prosjekter) mottok seks norske produksjonsselskaper til sammen over 12,5 millioner kroner i utviklingstilskudd. I tillegg har Filmbin mottatt tilskudd til vikingfantasy-filmen Ravnejenta og ITV Studios Norway har mottatt tilskudd til dramaserien Emergency Unit, begge gjennom tilskuddsordningen Utviklingstilskudd til enkeltprosjekt.

To norske produksjonsselskaper har mottatt produksjonstilskudd. Monster Scripted mottok høyeste mulige tilskudd, 1 million euro til Furia, en spenningsserie i åtte episoder som skal sendes på ViaPlay i Norden i 2021. Furia beskrives som en politisk thriller og handler om Ragna, en norsk kvinne som må infiltrere en høyreekstrem gruppe for å forhindre et stort terrorangrep. I rollene finner vi Ine Marie Wilmann, Pål Sverre Hagen, Trond Espen Seim, Preben Hodneland og Henrik Mestad. I november mottok også Tordenfilm produksjonstilskudd til Kuppel 16, en sci fi-serie for barn. Prosjektet mottok også tilskudd gjennom slate funding tidligere i år og er fortsatt er under utvikling, med mål om å starte produksjon høsten 2021.

I år har også to norske selskaper mottatt utviklingstilskudd til dataspill på til sammen 3 millioner kroner. Red Thread Games mottok tilskudd til spillet Svalbard, som beskrives som et historiedrevet Polar Punk-rollespill satt til et post-apokalyptisk arktisk landskap hvor du må overleve en brutal og storslått spillverden ved å jakte, utforske og bygge. Også GuppyWorks Norway AS mottok tilskudd til spillet Welcome to the Jungle, som skal bli en virtuell oppdagelsesreise for barn inn i den danske kustneren Hans Scherfigs jungelmalerier.

Den norske filmfestivalen fikk også i år videreført tilskudd til New Nordic Films i ordningen for markedsaktiviteter. Som følge av pandemien ble årets marked gjennomført som en hybrid, med både fysiske og digitale pitcher og møter.

I tilskuddsordningen Selektiv distribusjon er norske distributører tildelt 2,2 millioner kroner i tilskudd til å distribuere 13 europeiske filmer på landets kinoer. Også Maria Sødahls film Håp ble plukket ut som en av 12 europeiske filmer samme tilskuddsordning. Filmen er støttet med € 226 836 i tilskudd til lansering på kino i Europa. I ordningen Automatisk distribusjonstilskudd, tilskudd som baserer seg på antall solgte kinobilletter, vil det først komme resultater i 2021.

Gratulerer til alle tilskuddsmottakere! Vi gleder oss til 2021 og ser frem til lanseringen av et nytt 7 års program for Kreativt Europa.

Se liste over tildelte midler til norsk bransje i 2020

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!