Nyheter

Tre nye utlysninger fra Kreativt Europa

Det er nå mulig å søke de tverrsektorielle tilskuddsordningene: Partnerskap for journalistikk, Mediekunnskap og Innovation Lab.

30. oktober 2023
Kreativt Europa 2024. Søk om tilskudd til ditt prosjekt: Partnerskap for journalistikk. Søknadsfrist: 14.02.24. Mediekunnskap. Søknadsfrist: 07.03.24. Innovation Lab. Søknadsfrist: 25.04.24. Illustrasjon.
Kreativt Europa 2024 - Tverrsektorielle tilskuddsordninger. Artwork: EU, 2022

Partnerskap for journalistikk

Tilskudd til partnerskap og samarbeidsprosjekter innen pressefrihet, kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse, samt til organisasjoner som støtter og tilbyr tiltak til medier av særlig relevans for demokrati og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfrist 14.02.2024 kl. 17.00

Les mer om ordningen her.

Mediekunnskap

Tilskudd til tiltak som legger til rette for beste praksis innen mediekunnskap med formål å gjøre publikum i alle aldre i stand til å utvikle kritisk sans i møte med mediene.

Søknadsfrist 07.03.2024 kl. 17.00

Les mer om ordningen her.

Innovation Lab

Tilskudd til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom den audiovisuelle- og kulturelle sektoren, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

Søknadsfrist 25.04.2024 kl. 17.00

Les mer om ordningen her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!