Nyheter

Søknadsfrister i januar og infomøte for dataspill

Ordningene Produksjoner for TV og strømmetjenester, Innovasjon og nye forretningsmodeller, samt Slate-funding har frister i januar. Fredag 27/1 arrangerer vi online infomøte for dataspill-produsenter.

11. januar 2023
Gettyimages 1309928262 â© seventyfour   istock getty images plus
GettyImages-1309928262 © SeventyFour - iStock Getty Images Plus

Vi minner om at første frist for å søke tilskudd til Produksjoner for TV og strømmetjenester er 17. januar. Neste søknadsrunde for ordningen er 16. mai 2023. Fristen for å søke tilskudd til Innovasjon og nye forretningsmodeller er 24/1 og til Slate funding 25/1-2023. Husk å søke innen kl. 17.00 den dagen fristen løper ut.

Gikk du glipp av våre infomøter anbefaler vi at du ser opptak av EACEAs online-presentasjoner som du finner på vår hjemmeside, følg lenkene over.

Fredag 27. januar kl. 13 – online

Infomøte om utviklingstilskudd til dataspill

På møtet går vi igjennom hvordan man søker tilskudd, hvilke kriterier og retningslinjer som gjelder for årets utlysning og hvordan evalueringen av søknaden foregår. Vi ser også nærmere på selve søknadsskjemaet.

Påmelding til mail@mediadesk.no

Ønsker du å søke om utviklingstilskudd til dataspill utløper fristen 1. mars kl. 17.00.

Velkommen!

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!