Nyheter

Online infomøter – Enkeltprosjekt, co-utvikling og Produksjoner for TV og strømmetjenester

Tirsdag 16. og torsdag 18. august arrangerer vi digitale informasjonsmøter for søkere, begge dager kl. 13. Tirsdag informerer vi om tilskudd til Enkeltprosjekt, co-utvikling og torsdag informerer vi om tilskudd til produksjoner for TV- og strømmetjenester.

8. august 2022
Infomøte co.utv. og tv u logo (1920 × 1080 px)

Tirsdag 16. aug. kl. 13 – online
Infomøte om Enkeltprosjekt, co-utvikling.
Torsdag 18. aug. kl. 13 – online
Infomøte om produksjonstilskudd til produksjoner for TV og strømmetjenester.

På begge møtene går vi igjennom hvilke kvalifiseringskrav og retningslinjer som gjelder for de respektive utlysningene, hvordan evalueringen av søknaden foregår og vi tar en gjennomgang av søknadsskjemaet. Torsdag har vi med oss tidligere Kreativt Europa-støttemottaker og produsent i UpNorth Film, Ingrid Aune Falch, som vil dele sine erfaringer med søknadsprosessen og svare på ev. spørsmål.

Påmelding til: mail@mediadesk.no
Husk å oppgi hvilket av møtene du vil delta på.

Frist for å søke tilskudd til Enkeltprosjekt, co-utvikling er 8. september 2022 kl. 17 og for tilskudd til Produksjoner for TV og strømmetjenester 20. september 2022 kl. 17.

Velkommen!

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!