Nyheter

Nye utlysninger for salg og distribusjon

Nye utlysninger er nå lansert for Europeisk filmdistribusjon (tidligere automatisk distribusjon) og Filmer over grensen. Formålet med ordningene er å støtte opp om distribusjon og sirkulasjon av europeisk kinofilm på tvers av landegrensene.

8. februar 2022
Distribusjon 2

Europeisk filmdistribusjon (tidligere automatisk distribusjon)

Tilskuddsordningen skal bidra til å bedre transnasjonal distribusjon av ny ikke-nasjonal europeisk film, og øke investering i produksjon, salg, promotering og distribusjon av filmene. Støtten baserer seg på filmens resultater på markedet, og tilskuddet skal reinvesteres i ny europeisk film. Søknadsfrist: 5. april 2022.

Ordningen fungerer i to stadier:
1. Generering av fondsmidler basert på antall solgte billetter
2. Reinvestering av fondsmidler. De potensielle fondsmidlene kan reinvesteres i:
- Co-produksjon av europeiske ikke-nasjonale filmer
- Tilegnelse av distribusjonsrettigheter, f.eks gjennom minimumsgaranti for europeiske ikke-nasjonale filmer
- Printkostnader, markedsføringskampanjer og lanseringskostnader for distribusjon av europeiske ikke-nasjonale filmer.

Les mer om ordningen her

EACEA vil holde en info session om den nye ordningen onsdag 9. februar kl 14.00:

Møte-link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mab48bdca9cb7dfebf01387cc33feed41

Møtenummer:
2740 469 7224

Passord:
SBeJyKu$355 (72359580 fra telefon)

Infomøtet vil bli tatt opp og tilgjengeliggjort senere for de som ikke har anledning til å være med live.

Filmer over grensen

Tilskuddsordningen Filmer over grensen har som mål å bidra til en bredere distribusjon av ikke-nasjonale europeiske filmer, blant annet gjennom promotering og samordnede distribusjonsstrategier som dekker flere land. Søknadsfrist er 15. mars og 5. juli 2022.

Søker skal være en europeisk salgsagent som har rettigheter til å selge filmen i mist 15 land som deltar i MEDIA-programmet. Minst 7 distributører må være tilknyttet prosjektet, og filmen må bli lansert tidligst 10 uker etter søknaden er sent.

Les mer om ordningen her

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!