Nyheter

Green Producers Tool goes Europe

Klimaverktøyet har mottatt tilskudd fra Kreativt Europa for andre gang via den tverrsketorielle ordningen Innovation Lab.

20. desember 2023
To menn og to damer poserer utenfor et murbygg. Bak dem mange parkerte sykler. Foto.
Fra venstre: Ege Heckmann, CEO for GPC Danmark, Mads Astrup Rønning, grunnlegger av GPC, Annika Lund Jensen, prosjektleder GPC Danmark, Marthe Haakensen, CEO for GPC Norge. Foto: Green Producers Club

Tilskuddet på til sammen € 827 664 er øremerket til å utvide Green Producers Tool (GPT) til Sverige, Finland, Island og Færøyene, før de vender blikket mot den europeiske kultursektoren.

Mads Astrup Rønning, grunnlegger av Green Producers Club (GPC), og CEO Marthe Haakensen er takknemlige for støtten:

“Vi blir både stolte og ydmyke av å få denne tillitserklæringen fra Kreativt Europa. Målet vårt i GPC er å motivere og legge til rette for at den nordiske, og deretter europeiske kultursektoren kan redusere sine utslipp. Og midlene vi får fra EU nå er avgjørende for at vi skal klare det. Vi har blitt veldig inspirerte av å se alt klimaengasjementet blant kulturprodusenter så langt i prosjektet, og denne fornyede støtten er også en anerkjennelse av deres innsats. Det er likevel mye arbeid som gjenstår, og det er viktigere enn noen gang at vi jobber sammen for klimaet.”

Det er allerede 150 medlemmer i GPC fra den nordiske kultursektoren som bruker Green Producers Tool til å redusere sine utslipp. Prosjektet har fått støtte fra Kreativt Europa én gang tidligere, i 2021, for å tilpasse klimaverktøyet GPT til lokale forhold i alle de nordiske landene. Som del av dette prosjektet har GPC allerede åpnet kontorer i København, ledet av Ege Heckmann og Annika Lund Jensen. Det nye prosjektet løper fra 2024-2026, og midlene vil bli rettet mot å etablere Green Producers Club i resten av de nordiske landene og deretter utvide fokuset til resten av Europa.

Partnerne i det nye prosjektet er: Iceland Airwaves, All things Content in Finland, Nordisk Hus Island, Nordisk Hus Færøyene, Down the Drain Group, Øyafestivalen, Den Norske Opera & Ballett, Nordisk Film Production og Produced By. Prosjektet vil også bygge på GPC sitt omfattende nettverk av klimabevisste kulturarbeidere rundt i Europa.

For ytterligere info se pressemeldingen fra Green Producers Club nedenfor.

Vi oppdaterer løpende oversikten over tildelinger fra Kreativt Europa til den norske bransjen på vår hjemmeside under Tildelinger.

Green Producers Tool mottar EU-tilskudd

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!