Nyheter

MEDIA-støtte til norsk klimateknologi

28.09.2022 lanseres første versjon av Green Producers Tool – klimaverktøyet som måler og tilrettelegger for kutt av klimagassutslipp i produksjoner i kultursektoren.

31. august 2022
Green producers tool foto green producers club
Green Producers Tool, foto: Green Producers Club

Green Producers Tool (GPT) har vært i utvikling siden januar 2021 i et samarbeid mellom filmselskapet Babusjka AS, Den Norske Opera & Ballet, Strix, Øyafestivalen, Hovedorganisasjonen Virke, Innocode, CICERO – Senter for klimaforskning og Norges Forskningsråd. Med EU-midlene på til sammen € 554 051,80 utvides tilbudet nå til Norden.

For tilpasning til det nordiske markedet etablerer Green Producers Tool et kontor i København, og det rulles ut prosjekter i samarbeid med bl.a. Nordisk Film Production i Norge, Sverige og Danmark.

“Nordisk Film Production er svært stolte av å være en del av dette prosjektet. Vi har fulgt utviklingen av GPT nøye. GPT er mer enn en klimakalkulator, og verktøyet gir deg både oversikt og grunnlag for å kunne ta gode klimavalg. At vi nå selv er en del av det, gir oss mulighet til bidra inn i arbeidet med å sikre en god tilpasning for det nordiske markedet.” sier produsent i Nordisk Film Production, Vibeke Ringen i en pressemelding.

Alle som ønsker å måle egne avtrykk, og bidra til reduksjon av kultursektorens klimaavtrykk kan bli medlem i Green Producers Club og få tilgang Green Producers Tool. Verktøyet skal bidra til at kultursektoren når målene i Parisavtalen om 55% kutt innen 2030.

Samarbeidsprosjektet har mottatt støtte gjennom Kreativt Europas Innovation Lab. Formålet med ordningen er å øke samarbeidet mellom ulike typer selskaper og organisasjoner, som arbeider med ny teknologi på tvers av kulturell og audiovisuell sektor.

“The project proposes an innovative tool that responds in a relevant way to a real market need. With clear objectives and performance indicators, the project is particularly relevant in that it proposes a solution applicable to different sectors and conceived through cooperation among them.” sier European Education and Culture Executive Agency, som står for tildelingen fra EU.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!