Nyheter

God jul og godt nytt år!

Vi oppsummerer tildelinger fra Kreativt Europa til den norske audiovisuelle bransjen før juleferien setter inn.

21. desember 2022
Erik karits h8xbieramre unsplash (1)
God jul! Foto: Erik Karits, Unsplash

Nå som 2022 går mot slutten er det passende med en liten oppsummering. Grunnet ringvirkninger av pandemien og oppstarten av det nye MEDIA-programmet har vi ikke mulighet til å dele resultatene for 2022 riktig ennå. Mens vi venter på dem, tar vi for oss 2021 – det første året i den nye 7-års programmet for Kreativt Europa.

Til sammen hentet den norske audiovisuelle bransjen hjem € 4 302 022 gjennom MEDIAs ulike tilskuddsordninger i løpet av 2021. Den største andelen om ble tildelt var produksjonstilskudd via ordningen for TV og strømmetjenester. Her oppnådde to norske prosjekter fra hhv Maipo Film og Novemberfilm/Motlys full pott med 1 million euro hver i tilskudd til seriene Festning Norge og Makta. I tillegg fikk UpNorth 115 000 euro til featuredokumentaren The End med iHuman-regissør Tonje Hessen Schei på regi. Dokumentaren ventes å ha premiere til neste år.

Den dystopiske thrillerserien Festning Norge med bl.a. Tobias Santelmann og Selome Emnetu på rollelista kommer til å ha premiere på Viaplay i løpet av 2023. Dramaserien Makta skal vises på NRK og får premiere tidligst i slutten av 2023. Serien tar for seg maktkampen innad i Arbeiderpartiet som til slutt førte til at Gro Harlem Bruntland ble statsminister.

Gjennom ordningen for Slate-funding mottok Miso Film Norge € 205 000 i utviklingstilskudd til en pakke med tre prosjekter. Det ble ikke tildelt utviklingstilskudd til noen norske enkeltprosjekter, men vi gleder oss over at tre norske produksjonsselskaper er med å utvikle filmene Redemption (Incitus AS), The Battle for Peace (Relation04Media) og The Whale Mystery (Von Mørner). De kunne dermed ta del i utviklingsmidlene fra denne ordningen og mottok til sammen 55 922 euro i tilskudd.

Målet om en mer mangfoldig, inkluderende og grønnere bransje er en rød (eller kanskje grønn) tråd gjennom alle de nye tilskuddsordningene i Kreativt Europa MEDIA-programmet. Det norske filmselskapet Babusjka AS ble tildel € 554 052 til klimaverktøyet Green Producers Tool via ordningen Innovation Lab. Prosjektet er et samarbeid mellom dem, CICERO Senter for klimaforsking, Den Norske Opera & Ballett AS, Strix Televisjon AS, Nordisk Film Production Sverige AB, Nordisk Film Production AS (NO), Innocode AS, Øyafestivalen AS, DTD Rental APS, Nordisk Film Production AS (DK) og med EU-midlene utvides tilbudet nå til Norden. Verktøyet skal bidra til at kultursektoren når målene i Parisavtalen om 55% kutt innen 2030.

Den norske filmfestivalen fikk også i 2021 videreført tilskudd til New Nordic Films i ordningen for Marked og nettverksbygging, mens Vega Scene var en av samarbeidspartnerne som mottok støtte til VODCOLAB i ordningen for Nettverk for strømmetjenester.

Joachim Triers filmsuksess Verdens verste menneske ble distribuert i 23 europeiske land med 866 426 euro i MEDIA-tilskudd. Norske distributører mottok til sammen € 381 135 og hadde 15 europeiske filmer i distribusjon gjennom den samme Filmer over grensen-ordningen.

Gratulerer til alle tilskuddsmottakerne! Vi gleder oss til å kunne dele resultatene fra 2022 så snart alle ordninger har avsluttet sine GAP-prosesser og håper at flere vil søke om tilskudd i 2023. De første søknadsfristene kommer allerede i januar.

MEDIA-desken tar juleferie til over nyttår. Vi ønsker alle god jul og godt nytt MEDIA-år!

Se listen over tildelte midler til norsk bransje i 2021 her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!