Nyheter

Søknadsfrister utsatt grunnet Covid-19

Som følge av Covid-19 har Creative Europe har utsatt søknadsfristene i april. Dette gjelder tilskudd til filmfestivaler og online distribusjon og markedsføring.

2. april 2020
Deadline

Creative Europe/ EACEA har utsatt de to søknadsfristene som opprinnelig var lagt til april.

Promotion of European Audiovisual Works Online (opprinnelig 7/04/2020)
Ny søknadsfrist: 5/05/2020 kl. 17.00
Les mer

Film Festivals (opprinnelig 23/04/2020)
Ny søknadsfrist: 21/05/2020 kl. 17.00
Les mer

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!