Nyheter

Tips til søkere: Produksjoner for TV og strømmetjenester

Andre søknadsfrist for Produksjoner for TV og strømmetjenester nærmer seg. Se vår veiledning for utfylling av søknadsskjemaet.

19. mars 2024
Et søknadsskjema, en penn og en datamaskin. Foto.
Illustrasjonsfoto: Markus Winkler, Unsplash

For å bistå søkere, spesielt dere som søker for første gang, har vi laget en veiledning med tips og råd til hva som er lurt å tenke på når du fyller ut del B av søknaden.

MEDIA-deskens hjemmeside er et godt utgangspunkt når du skal søke MEDIA om tilskudd, her finner du:

  • Kort oppsummering av søknadsordningen
  • Lenke til utlysningen i søknadsportalen
  • Lenke til retningslinjene
  • Lenke til opptak av online-presentasjon av ordningen og søknadsprosessen
  • Veiledning – utfylling av del B
Creative Europe MEDIA. Søk nå. Produksjoner for TV og strømmetjenester. Søknadsfrist 1: 07.12.23. Søknadsfrist 2: 14.05.24. Sett ovenfra står en dame ved en bokhylle. En mann står bak et filmkamera og filmer henne. Foto/illustrasjon.
Produksjoner for TV og strømmetjenester.

Andre søknadsfrist for ordningen Produksjoner for TV og strømmetjenester er:
14. mai 2024 kl. 17.00.

Last ned veiledningen med våre kommentarer under.

Kontakt oss på mail@mediadesk.no hvis du har spørsmål.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!