Nyheter

Tips til søkere: Produksjoner for TV og strømmetjenester

Årets andre søknadsfrist nærmer seg, sjekk ut vår veiledning for utfylling av søknadsskjemaet.

4. mai 2023
Utlysning. TV og strømmetjenester. Søknadsfrister: 17. januar 2023 / 16. mai 2023. Illustrasjon på bilde.
Produksjoner for TV og strømmetjenester © gorodenkoff - iStock Getty Images Plus

For å bistå søkere, kanskje særlig de som søker for første gang, har vi laget en veiledning med tips og råd til hva du bør tenke på når du fyller ut del B av søknaden.

MEDIA-deskens hjemmeside er et godt utgangspunkt når du skal søke MEDIA om produksjonstilskudd, her finner du:

  • Kort oppsummering av søknadsordningen
  • Lenke til utlysningen i søknadsportalen
  • Lenke til retningslinjene
  • Lenke til opptak av online-presentasjon av ordningen og søknadsprosessen
  • Veiledning – utfylling av del B

Søknadsfristen for ordningen Produksjoner for TV og strømmetjenester:
16. mai kl. 17.

Last ned veiledningen med våre kommentarer under.

Veiledning søknadsskjema – TVONLINE

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!