Nyheter

Online infomøter – Produksjoner for TV og strømmetjenester og Slate funding

Tirsdag 29. november kl. 11, mandag 5. desember kl. 14 og torsdag 8. desember kl. 11 arrangerer vi digitale informasjonsmøter for søkere. 29/11 og 5/12 informerer vi om tilskudd til produksjoner for TV og strømmetjenester og 8/12 informerer vi om Slate funding.

19. oktober 2022
Infomøter ny media templates   horizontal
© gorodenkoff - iStock Getty Images Plus

Tirsdag 29. november kl. 11 – online
Infomøte om produksjonstilskudd til produksjoner for TV og strømmetjenester.
Mandag 5. desember kl. 14 – online
Infomøte om produksjonstilskudd til produksjoner for TV og strømmetjenester.
Torsdag 8. desember kl. 11 – online
Infomøte om utviklingstilskudd til en pakke med 3-5 filmer (slate funding)

På alle møtene går vi igjennom hvilke kvalifiseringskrav og retningslinjer som gjelder for de respektive utlysningene, hvordan evalueringen av søknaden foregår og vi tar en gjennomgang av søknadsskjemaet.

Påmelding til: mail@mediadesk.no
Husk å oppgi hvilket av møtene du vil delta på.

Fristene for å søke tilskudd til Produksjoner for TV og strømmetjenester er 17. januar og 16. mai 2023 kl. 17 og fristen for å søke tilskudd til Slate funding er 25. januar 2023 kl. 17.

Velkommen!

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!