Nyheter

Online infomøte – Produksjoner for TV og strømmetjenester

Tilskuddsordningens andre søknadsfrist nærmer seg. 4. april arrangerer vi infomøte for søkere.

7. mars 2024
Søk nå! Produksjoner for TV og strømmetjenester. Søknadsfrist: 14. mai 2024. Creatve Europe MEDIA-logo. Illustrasjon/foto.
Produksjoner for TV og strømmetjenester

MEDIA-desken inviterer til digitalt infomøte på Teams for produsenter som planlegger å søke om produksjonstilskudd fra Kreativt Europa MEDIA i mai.

Infomøte – Produksjoner for TV og strømmetjenester

Vårt infomøte for søkere arrangeres torsdag 4. april kl. 13.00.

Meld deg på ved å sende en mail til: mail@mediadesk.no

På våre infomøter går vi igjennom hvordan man søker tilskudd, hvilke kriterier og retningslinjer som gjelder for denne utlysningen og hvordan evalueringen av søknaden foregår. Vi ser også nærmere på selve søknadsskjemaet. Du må være påmeldt for å få tilsendt møtelenken.

Velkommen!

Om ordningen

Retningslinjer og mer informasjon om tilskuddsordningen: Produksjoner for TV og strømmetjenester finner du her. Denne tilskuddsordningen har to søknadsfrister pr. program. Fristen i mai er siste mulighet for å søke om produksjonstilskudd fra MEDIA på 2024-programmet.

Søknadsfrist: 14.05.24 kl. 17.00

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!