Nyheter

Nye utlysninger til enkeltprosjekt og TV-prosjekter

Det er nå utlyst utviklingstilskudd til enkeltprosjekt og produksjonstilskudd til TV-prosjekter. Her finner du informasjon om endringer i retningslinjer og kriterier for poengberegning.

4. november 2018
Finn hackshaw 131930 unsplash

Utviklingstilskudd til enkeltprosjekt

Søknadsfrist: 18. desember kl 12.00.
Informasjon om utviklingstilskudd til enkeltprosjekt her.

Endringer i retningslinjer:
Kriteriene for poengberegning er redusert fra fem til fire:

 • ‘Relevance and European added value’ (kvalitet i prosjektet og potensiale for europeisk distribusjon og publikumsoppnåelse) er økt fra 50 til 55 poeng.
 • ‘Dissamination of project results’ (europeisk og internasjonal distribusjon- og markedsstrategi) er økt fra 20 til 25 poeng.
 • ‘Organisation of the project team’ er fjernet som eget kriterium (tidligere 10 poeng)

Andre endringer:

 • Dokumentasjon på rettigheter for prosjektet skal vedlegges søknaden (annex 1).
 • Dokumentasjon for at selskapet er hovedprodusent for referanseverk og bevis for internasjonal distribusjon av referanseverket skal også vedlegges søkanden (annex 5).
 • Gyldighetsperioden for kostnader settes nå fra dato for kontraktsignering. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, og det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato.
 • Retningslinjene består nå av to deler, en generell del som gjelder flere tilskuddsordninger og en spesifikk del som gjelder enkeltprosjekt.

Produksjonstilskudd til TV-prosjekter

Søknadsfrist er 18. desember kl 12.00
Informasjon om produksjonstilskudd til TV-prosjekter her.

Endringer i retningslinjer:
Kriterier for poengberegning er justert:

 • ‘Quality of content and activities’ (kvalitet i innhold og kvalitet i distribusjon og markedsstrategi) økes fra 45 til 55 poeng, med fem underkategorier.
 • ‘Dissemination of project results’ (antall salg og TV-selskapenes finansielle forpliktelser i prosjektet) reduseres fra 30 til 20 poeng.

Andre endringer:

 • Gyldighetsperioden for kostnader settes nå fra dato for kontraktsignering. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, og det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato.
 • Retningslinjene består nå av to deler, en generell del som gjelder flere tilskuddsordninger og en spesifikk del som gjelder TV-prosjekter.
 • Budsjettet er økt fra € 12,5 til € 13,5 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!