Tilskuddsordninger

TV-prosjekter

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonsstøtte til TV-produksjoner innen fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar.

24/05/18 kl 12

Publisert september 2017

Utlysning

Retningslinjer

E-form guide

FAQ

Formålet med ordningen er å styrke europeisk film og tv-bransje gjennom å støtte uavhengige selskaper som ønsker å lage innhold for tv av høy kvalitet. Ordningen skal også styrke europeisk co-produksjon og bidra til at prosjektet når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

Det er to søknadsfrister:
16/11/17 kl 12.00
24/05/18 kl 12.00

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper. Selskapet må dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til prosjektet. I tilfellet co-produksjon må selskapet dokumentere at de er hovedprodusent for produksjonen.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

  • Dramaproduksjoner, enkeltstående eller serier, minimum 90 minutter (andre og tredje sesong av eksisterende dramaserier er kvalifisert for å søke).
  • Animasjon, enkeltstående eller serier, minimum 24 minutter (andre, tredje og påfølgende sesonger er ikke kvalifisert til å søke).
  • Kreativ dokumentar, enkeltstående eller serier, minimum 50 minutter (andre, tredje og påfølgende sesonger er ikke kvalifisert til å søke).

Prosjektet må være intendert og produsert for tv og forhåndssolgt til minimum 3 kringkastere/TV-selskaper fra 3 land. Hovedandelen av selskapene involvert i produksjonen og stab/medvirkende må være basert i land som er medlem av MEDIA-programmet. Søknaden må være sendt inn senest første opptaksdag (principal photography).

Hvor mye kan jeg søke?

  • Max € 500.000, eller inntil 12,5 % av godkjente kostnader for drama og animasjon.
  • Max € 300.000, eller inntil 20% av godkjente kostnader for kreativ dokumentar.
  • Max € 1 million, eller inntil 10% av godkjente kostnader for co-produserte dramaserier med produksjonsbudsjett på over € 10 millioner (gjelder første og andre sesong, minimum 6×45 min episoder, som er samproduksjon mellom to MEDIA-land).

Minimum 50% av finansieringen av prosjektet må være bekreftet og minst 50% må komme fra europeiske kilder.

Hvilke kostnader godkjennes?

Kostnadene må være dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av produksjonen som finner sted innenfor perioden spesifisert i avtalen; fra 6 måneder før søknadsdato til 24 måneder etter søknadsdato (36 måneder for serier). Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr, studioleie mm (se spesifisering i retningslinjene s 21).

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til TV-prosjekter for 2018 er € 12,5 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!