Tilskuddsordninger

TV-prosjekter

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonsstøtte til TV-produksjoner innen fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar.

Formålet med ordningen er å styrke europeisk film og tv-bransje gjennom å støtte uavhengige selskaper som ønsker å lage innhold for tv av høy kvalitet. Ordningen skal også styrke europeisk co-produksjon og bidra til at prosjektet når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

Det er to søknadsfrister:
18/12/18 kl 12.00
28/05/19 kl 12.00

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper. Selskapet må dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til prosjektet. I tilfellet co-produksjon må selskapet dokumentere at de er hovedprodusent for produksjonen.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

  • Dramaproduksjoner, enkeltstående eller serier, minimum 90 minutter (andre og tredje sesong av eksisterende dramaserier er kvalifisert for å søke).
  • Animasjon, enkeltstående eller serier, minimum 24 minutter (andre, tredje og påfølgende sesonger er ikke kvalifisert til å søke).
  • Kreativ dokumentar, enkeltstående eller serier, minimum 50 minutter (andre, tredje og påfølgende sesonger er ikke kvalifisert til å søke).

Prosjektet må være intendert og produsert for tv og forhåndssolgt til minimum 3 kringkastere/TV-selskaper fra 3 land. Hovedandelen av selskapene involvert i produksjonen og stab/medvirkende må være basert i land som er medlem av MEDIA-programmet. Søknaden må være sendt inn senest første opptaksdag (principal photography).

Hvor mye kan jeg søke?

  • Max € 500.000, eller inntil 12,5 % av godkjente kostnader for drama og animasjon.
  • Max € 300.000, eller inntil 20% av godkjente kostnader for kreativ dokumentar.
  • Max € 1 million, eller inntil 10% av godkjente kostnader for co-produserte dramaserier med produksjonsbudsjett på over € 10 millioner (gjelder første og andre sesong, minimum 6×45 min episoder, som er samproduksjon mellom to MEDIA-land).

Minimum 50% av finansieringen av prosjektet må være bekreftet og minst 50% må komme fra europeiske kilder.

Hvilke kostnader godkjennes?

Gyldige kostnader er dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av produksjonen som finner sted innenfor perioden spesifisert i avtalen, som er dato for signert kontrakt og med varighet 24 måneder (36 måneder for serier). Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, dersom man kan argumentere for at det er høyst nødvendig å bruke tilskuddet tidligere. Dette må gjøres i søkerprosessen og begrunnes i E-form. Det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr, studioleie mm (se spesifisering i retningslinjene, punkt 11).

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til TV-prosjekter for 2018 er € 13,5 millioner.
Det vil fordeles ca € 6 millioner på første søknadsfrist, og € 7,5 millioner på andre søknadsfrist.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!