Tilskuddsordninger

TV-prosjekter

Norske uavhengige selskaper kan søke produksjonsstøtte til TV-produksjoner innen fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar.

Formålet med ordningen er å styrke europeisk film og tv-bransje gjennom å støtte uavhengige selskaper som ønsker å lage innhold for tv av høy kvalitet. Ordningen skal også styrke europeisk co-produksjon og bidra til at prosjektet når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Søknadsfrist

Det er to søknadsfrister:
28/11/19 kl 17.00
14/05/20 kl 17.00

Hvem kan søke?

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper. Selskapet må dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til prosjektet. I tilfellet co-produksjon må selskapet dokumentere at de er hovedprodusent for produksjonen.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

 • Dramaproduksjoner, enkeltstående eller serier, minimum 90 minutter (andre og tredje sesong av eksisterende dramaserier er kvalifisert for å søke).
 • Animasjon, enkeltstående eller serier, minimum 24 minutter (andre, tredje og påfølgende sesonger er ikke kvalifisert til å søke).
 • Kreativ dokumentar, enkeltstående eller serier, minimum 50 minutter (andre, tredje og påfølgende sesonger er ikke kvalifisert til å søke).

Prosjektet må være intendert og produsert for tv og forhåndssolgt til minimum 3 kringkastere/TV-selskaper fra 3 land. Hovedandelen av selskapene involvert i produksjonen og stab/medvirkende må være basert i land som er medlem av MEDIA-programmet. Søknaden må være sendt inn senest første opptaksdag (principal photography).

Hvor mye kan jeg søke?

 • Max € 500.000, eller inntil 12,5 % av godkjente kostnader for drama og animasjon.
 • Max € 300.000, eller inntil 20% av godkjente kostnader for kreativ dokumentar.
 • Max € 1 million, eller inntil 10% av godkjente kostnader for co-produserte dramaserier med produksjonsbudsjett på over € 10 millioner (gjelder første og andre sesong, minimum 6×45 min episoder, som er samproduksjon mellom to MEDIA-land).

Minimum 50% av finansieringen av prosjektet må være bekreftet og minst 50% må komme fra europeiske kilder.

Hvilke kostnader godkjennes?

Gyldige kostnader er dokumenterbare utgifter knyttet til gjennomføringen av produksjonen som finner sted innenfor perioden spesifisert i avtalen, som er dato for signert kontrakt og med varighet 24 måneder (36 måneder for serier). Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, dersom man kan argumentere for at det er nødvendig å bruke tilskuddet tidligere. Dette gjøres i søknadskjemaet. Det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato. Gyldige kostnader kan eksempelvis være lønn, møteutgifter, reiser, utstyr, studioleie mm (se spesifisering i retningslinjene, punkt 11).

Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • ‘Relevance and European added value’ (europeisk dimensjon i finansiering av prosjektet og potensiale for europeisk co-produksjon) – inntil 20 poeng.
 • ‘Quality of content and actitivies’ (kvaliteten i prosjektet og kvalitet i distribusjon og markedsstrategier) – inntil 55 poeng.
 • ‘Dissemination of project results’ (antall salg og TV-selskapenes forpliktelse i prosjektet, potensiale for europeisk publikum, geografisk og lingvistisk diversitet) – inntil 20 poeng.
 • ‘Organiastion of project team’ – inntil 5 poeng.

Viktig å legge merke til:

 • Gyldighetsperioden for kostnader settes nå fra dato for kontraktsignering. Det er mulig å søke om unntak fra denne regelen, og det vil da være mulig å inkludere kostnader fra og med søknadsdato.
 • Retningslinjene består nå av to deler, en generell del som gjelder flere tilskuddsordninger og en spesifikk del som gjelder TV-prosjekter.
 • Søknadsfristene er endret på klokkeslett fra kl 12 til kl 17

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til TV-prosjekter er € 13,5 millioner. Det vil fordeles ca € 6 millioner på første søknadsfrist, og € 7,5 millioner på andre søknadsfrist.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!