Nyheter

Ny tilskuddsordning for digitalt innhold

Bridging culture and innovation through digital content er en pilot for en ny tilskuddsordning som trer i kraft i 2021: Creative Innovation Lab.

23. februar 2020
Brobygging

Hva slags prosjekter kan få støtte?

  • Nyskapende prosjekter som befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike kulturelle og kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor, og som benytter innovativ teknologi (inkludert VR).
    eller
  • Prosjekter som med utgangspunkt i samarbeid mellom ulike kulturelle sektorer, benytter nye teknologiske løsninger for å øke distribusjon og finansiering, løse felles utfordringer for sektorene, skape nye forretningsmodeller eller for å nå ut til et større publikum.

Prosjektet må bruke audiovisuell og digital teknologi innenfor en eller flere av følgende bransjer: forlag/utgivelser, museum, scenekunst og/eller kulturarv.

Søknadsfristen er 14/05/20 kl 17

Les mer om tilskuddsordningen og retningslinjer her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!