Nyheter

Ny tilskuddsordning for digitalt innhold

Bridging culture and innovation through digital content er en pilot for en ny tilskuddsordning som trer i kraft i 2021: Creative Innovation Lab.

23. januar 2020
Brobygging

Hva slags prosjekter kan få støtte?

  • Nyskapende prosjekter som befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike kulturelle og kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor, og som benytter innovativ teknologi (inkludert VR).
    eller
  • Prosjekter som med utgangspunkt i samarbeid mellom ulike kulturelle sektorer, benytter nye teknologiske løsninger for å øke distribusjon og finansiering, løse felles utfordringer for sektorene, skape nye forretningsmodeller eller for å nå ut til et større publikum.

Prosjektet må bruke audiovisuell og digital teknologi innenfor en eller flere av følgende bransjer: forlag/utgivelser, museum, scenekunst og/eller kulturarv.

Søknadsfristen er 14/05/20 kl 17

Les mer om tilskuddsordningen og retningslinjer her.

Informasjonsmøte under Berlinalen

For potensielle søkere vil det bli arrangert et informasjonsmøte under Berlinalen hvor rådgivere fra Creative Europe i Brussel vil informere om tilskuddsordningen.

Tid og sted:
Tirsdag 25. februar kl 17:30-18:30
Martin Gropius Bau (EFM) – Producers Hub, 2nd floor

Information Session on the new cross-sectoral Call for Proposals
“Bridging culture and innovation through digital content”

The presentation will offer a detailed view of the call’s objectives. Within the specific objective to foster policy development, innovation, creativity, audience development and new business and management models through support for transnational policy cooperation, this call will provide support to testing of new, cross-border and cross-sectoral business approaches to funding, distributing and monetising creation. Targeted projects include an audiovisual and new digital technology aspect to be implemented in at least one of the following areas: publishing, museums, performing arts and/or cultural heritage.

Speakers: Guido Di Fiore & Ivan Brincat

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!