Tildelinger

Tildelinger Kreativt Europa 2019

Norske selskaper som har fått tildelinger fra Kreativt Europa så lagt i 2019.
Alle resultatene blir også publisert på Kreativt Europas offisielle resultatside.

Selection results: Support to TV-programming – round 1 – Call 25/2018

Medieoperatørene AS Meet the Cencors € 65 000

Selection results: Access to Markets – Call EACEA/31/2018 2019

Den norske filmfestivalen New Nordic Films 2019 € 56 022

Andre resultater:

Selection results: Support for Development – Single projects – deadline 1 – Call EACEA /22/2018 1
Selection results: Support for Film Festivals – deadline 1 – Call EACEA/32/2018
Selection results: International Co-Production Funds – Call EACEA 26/2018
Selection results: Distribution support for Sales Agents – Call EACEA 01/2018
Selection results: Support for Film Education – Call 33/2018

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!