Nyheter

Ti anbefalinger for sterkere europeiske samproduksjoner

En fersk rapport fra EUs samarbeidsorgan «The Open Method of Coordination» (OMC) ser på anbefalinger og beste praksis innen europeisk samproduksjon.

14. juni 2022
Co productions that shine foto jacob capener on unsplash
© Jacob Capener on Unsplash

Målet med rapporten «Co-productions that shine» er at den skal være ett praktisk arbeidsverktøy for beslutningstakere, bransjen og kreative krefter. OMC konkluderer med ti råd som kan brukes som en sjekkliste når juridisk rammeverk og støtteordninger skal lages eller iverksettes, og når man trer inn i samproduksjon. Utvalget mener at det å «booste» samproduksjon som skinner er essensielt for den audiovisuelle bransjens bære- og konkurransekraft.

Overordnet viser anbefalingene hvordan samproduksjon har potensial til å bidra særskilt ved å hjelpe sektoren med å ta tak i de sammensatte utfordringene med den digitale revolusjonen, COVID-19 krisen og med å gjøre sektoren grønnere.

De ti anbefalingene for sterkere europeisk samarbeid retter seg mot tre grupper og er kort oppsummert:
A) Produsenter
1. Drøm stort og oppskaler for det europeiske markedet
2. Forbedre samhandlingen innenfor samproduksjon
3. Bygg opp under talentene
4. Utvikle internasjonale ferdigheter

B) Filmfond
5. Åpne opp mer for å «booste» samproduksjon
6. Juster for å unngå ulikheter
7. Se på IP som lagarbeid

C) Alle offentlige og private aktører
8. Vær innovative
9. Øk bruken av data
10. Sikre mangfoldet av samproduksjoner som en viktig ressurs i den europeiske audiovisuelle bransjen til enhver tid

Mer utfyllende informasjon om bl.a. utvalget og hver av de ti anbefalingene fins i rapporten som kan leses her.

Rapport forside co productions that shine
Co-productions that shine

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!