Nyheter

Online infomøte 21. oktober

Torsdag 21. oktober kl 13 arrangerer vi digitalt informasjonsmøte om tilskudd til co-utvikling, enkeltprosjekt.

11. oktober 2021
Skjermbilde

Torsdag 21. oktober kl 13 – online
Infomøte om utviklingstilskudd til co-utvikling for enkeltprosjekt.

Påmelding til mail@mediadesk.no

På møtet går vi igjennom hvilke kvalifiseringskrav og retningslinjer som gjelder for tilskuddordningen Co-utvikling, enkeltprosjekt. Vi informerer om hvordan evalueringen av søknaden foregår og det blir en gjennomgang av søknadsskjemaet. Det er nytt søknadsskjema, ny søkerportal og det er også endringer i retningslinjene fra forrige program, så infomøtet er nyttig for både nye og tidligere søkere.

Frist for å søke tilskudd til co-utvikling for enkeltprosjekt er 17. november 2021 kl 17.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!