Nyheter

MEDIA lanserer ny tilskuddsordning

Ny tilskuddsordning for prosjekter som befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, og som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi.

27. mai 2019
Samuel zeller 158996 unsplash (2)

“Bridging culture and audiovisual content through digital” er en pilot i forkant av en ny tilskuddsordning som trer i kraft når nytt arbeidsprogram 2020 er ferdig: Creative Innovation Lab.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp om nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kunstuttrykk, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi. Tilskuddsordningen skal også støtte utviklingen av nye forretningsmodeller for finansiering, distribusjon og publikumsutvikling innen kulturelle og kreative næringer, her under den audiovisuell sektoren.

Søknadsfrist: 20. juni 2019 kl 12.

For å søke tilskudd må man ha en prosjektgruppe bestående av minst tre partnere som representerer ulike kreative sektorer (inklusive audiovisuell sektor). Partnerne i prosjektet må komme fra tre ulike land (som alle er medlem av MEDIA-programmet). En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne.

Les mer om tilskuddsordningen

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!