Nyheter

Kreativt Europa MEDIA 2014 – 2020

Les vår perioderapport om norsk deltakelse i MEDIA-programmet under perioden 2014 – 2020.

30. november 2021
Kopi av kopi av kopi av kopi av uten navn

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har i perioden 2014 – 2020 fordelt 1,46 milliarder euro til ulike initiativer, tiltak og prosjekter innen kunst, kultur, film og spill. En rekke norske aktører har mottatt tilskudd og gjennom det fått økt kunnskap, større nettverk og tilgang på nye markeder – og ikke minst tilgang på finansiering.

Kreativt Europa består av tre deler:
MEDIA: Delprogrammet for TV, film og spill.
Kultur: Delprogrammet for kunst- og kultur.
Tverrsektoriell: Samarbeid og satsinger på tvers av kulturell og audiovisuell sektor.

Med 56% av budsjettet utgjør MEDIA-programmet den største delen av Kreativt Europa.

Norsk deltakelse i MEDIA-programmet
I perioden 2014-2020 er det tildelt 26 millioner euro fra MEDIA-programmet til den norske audiovisuelle bransjen. Totalt 324 tilskudd har gått til rundt 410 norske prosjekter. De viktigste ordningene for den norske audiovisuelle bransjen er utviklingstilskudd til film, serier og dataspill, produksjonstilskudd til tv-prosjekter og ulike former for tilskudd til distribusjon.

Perioderapporten gir en oppsummering av MEDIA-tilskudd til norske aktører, og gir også et innblikk i betydningen programmet har for norsk bransje.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!