Nyheter

Introkurs for nye søkere

Tirsdag 22. juni kl 13 arrangerer vi introkurs for nye søkere. Her vil du få grunnleggende informasjon om MEDIA-programmet og en kort innføring i de ulike tilskuddsordningene.

6. mai 2021
Kopi av uten navn (1)

Tirsdag 22. juni kl 13 – 14.30 – online
Påmelding til mail@mediadesk.no

Vurderer du å søke tilskudd fra MEDIA, men er usikker på hvilke muligheter som finnes? På introkurs til MEDIA går vi gjennom grunnleggende informasjon om programmet og gir en kort innføring i de ulike tilskuddsordningene. Du vil få vite mer om hvordan du søker og hvordan din søknad evalueres. Introkurs passer for nye produsenter og andre innen den audiovisuelle bransjen som ønsker å vite mer om Kreativt Europa MEDIA.

Påmelding skjer til mail@mediadesk.no. Du vil deretter motta en møteinvitasjon på mail med lenke til arrangementet.

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Kreativt Europa består av to delprogrammer, Kultur og MEDIA, hvor MEDIA-programmet har som formål om å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa.

Det nye Kreativt Europa-programmet har for perioden 2021 – 27 et budsjett på 2,4 milliarder euro. De neste sju årene skal Kreativt Europa fortsette å støtte opp om og styrke europeisk kultur og språk, styrke kultursektorenenes konkurranseevne, øke publikumsoppslutningen om europeiske verk og fremme samarbeid på tvers av land.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!