Nyheter

Innovasjonstilskudd fra Kreativt Europa

De to norske selskapene White Rabbit og NoordRights AS får MEDIA-tilskudd via ordningen Innovasjon og nye forretningsmodeller.

25. november 2022
Innovation lab
Innovasjon og nye forretningsmodeller

White Rabbit – Embrace the fans – € 800 000
Økosystem for strømming og pengeoverføringer som skal booste inntektene til europeiske rettighetshavere og øke tilgjengeligheten av europeisk innhold verden over, og dermed den globale seerskaren.

White Rabbit er koordinator for prosjektet som utvikles i samarbeid med Blue Efficience (FR), K5 International (DE), Spring Legal (FR) og Dymaxion (EE).

- White Rabbit har utviklet et rettighet- og transaksjonssystem for filmindustrien slik at rettighetshavere kan selge filmene direkte til publikum, via sosiale medier og andre nettverk. På en slik måte vil filmbransjen nå et globalt publikum, uten gatekeepers. EU-prosjektet vil tilrettelegge for mersalg av IP for hver film (digitale assets) og fan-finansiering. For å realisere fan-finansiering har vi et vannfall som automatisk utbetaler andelen til hver enkelt investor, eller royalty fra hver enkelt betaling for filmen. Rettighetshavere har full oversikt over alle transaksjoner, de vil få publikumsdata og AI-anbefalinger for optimal pris på filmen.

Tilskuddet fra Kreativt Europa MEDIA er til stor hjelp for White Rabbit i arbeidet med å komme nærmere målet om en filmbransje som er uavhengig av tech-gigantene. Vi ser fram til å møte norsk filmbransje for å fortelle mer, sier CEO og grunnlegger Alan R. Milligan.

NoordRights AS – SAGA – € 430 000
SAGA er ett nytt prosjekt som utvikler en B2B skybasert plattform som bruker blockchain-teknologi til administrasjon av copyrights og tilhørende avtaler, budsjett, finansielt vannfall, royalty rapporter, fillagring og prosjektledelse.

- NoordRights AS bygger et online verktøy for framtidens film og TV-produsenter med fokus på kontrakt-system knyttet til prosjektstyring og framtidig oppfyllelse av krav fra EU og andre. De kommende måneder skal vi samarbeide med aktører i bransjen for å utvikle brukergrensesnitt, APIer samt allokere til eksisterende database-plattform. Tilskudd som dette er viktig for hele teamet – både finansielt og som et bevis på at vi er på sporet av en relevant problemstilling og tilnærming til løsning. NoordRights har tilskudd fra Kreativt Europa MEDIA og deltar i Innovasjon Norges KUV (Kreativ Teknologi ut i Verden) program, sier Trond Tornes, daglig leder i NoordRights AS.

Formålet med tilskuddsordningen er å øke konkurranseevnen til europeiske selskaper som ved bruk av ny teknologi eller nye forretningsmodeller bidrar til økt synlighet og tilgjengelighet for europeiske filmer og audiovisuelle verk. Tilskuddsordningen skal også støtte opp om initiativer som gjennom bruk av ny teknologi fører til en mer miljøvennlig og bærekraftig bransje.

Kreativt Europa fremhever at begge de norske prosjektene treffer utlysningens formål ved å utvide og effektivisere håndteringen av opphavsrett.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!