Nyheter

Viktig informasjon til tilskuddsmottakere

Kreativt Europa har kommet med informasjon til tilskuddsmottakeres med prosjekter hvis gjennomføring påvirkes av Koronaviruset (Covid-19).

22. mai 2020
Coronavirus h3

Covid-19 får alvorlige konsekvenser for den audiovisuelle sektoren. Reiseforbud og forbud mot større forsamlinger fører til at kinovisninger, filmfestivaler, kurs, forum og markeder avlyses. Både innspillinger og filmpremierer settes på vent. Produksjonsselskaper, distributører og kinoer sliter økonomisk, og for frilanserne har koronaviruset allerede fått fatale konsekvenser.

Creative Europe følger utviklingen nøye. Ser du at gjennomføringen av ditt MEDIA-støttede prosjekt blir påvirket av Korona/ Covid-19 skal du jmfr kontrakten (Grant agreement) ta kontakt med din project officer i EACEA. Blir ditt prosjekt avlyst som følge av Covid-19 vil faktiske påløpte utgifter frem til avlysning fortsatt være gyldige (hva som kvalifiserer som gyldige kostnader beskrives i retningslinjene). Creative Europe vil selvsagt utvise fleksibilitet i perioden framover. Blir ditt prosjekt utsatt som følge av Covid-19 vil det være rom for å søke om en forlengelse av kostnadsperiode. Hvert prosjekt er unik og hver søknad vil bli behandlet individuelt. Husk å ta vare på all dokumentasjon som kan bekrefte at utsettelse/avlysning som følge av Covid-19 var nødvendig.

Les mer i FAQ – ofte stilte spørål og svar.

Les mer på Creative Europe

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!