Nyheter

Håp får tilskudd til europeisk kinolansering

Maria Sødahls spillefilm Håp er en av 12 europeiske filmer som mottar selektiv distribusjonstilskudd.

13. juni 2020
Skål

Trust Nordisk er sammen med en rekke europeiske distributører tildelt € 226 836 i tilskudd til lansering av Maria Sødahls film Håp på kino i Europa.

Totalt ble det tildelt hele € 4 786 291 i selektiv distribusjonstilskudd til europeiske distributører fra 32 land. Av disse vil norske distributører motta € 124 603 i tilskudd til å lansere 7 europeiske filmer på norske kinoer.

Til denne søknadsrunden kom det inn forslag om tilskudd til 21 europeiske filmer, hvorav 12 filmer vil motta tilskudd. 33% av filmene som mottar tilskudd er regissert av kvinner.

Tilskuddsordningen for selektiv distribusjon skal bidra til å øke promotering og sirkulasjon av europeisk film på tvers av landegrensene. I denne tilskuddsordningen er det den europeiske salgsagenten som på vegne av minst 7 europeiske distributører søker om støtte til kinolansering av en og samme film.

Tildelingsoversikt

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!